Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimin Felsefi Sosyal ve Tarihi Temelleri Ana Bilim Dili Başkan Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halis Adnan Arslantaş tarafından ‘Toplum ve kültürel değişim’ konulu konferans verildi. İzleyiciler, konferansı ilgi ile ve dikkatlice izlediler.

sinematografik çekimler ödülleri de beraberinde getirdi sinematografik çekimler ödülleri de beraberinde getirdi

ESOGÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halis Adnan Arslantaş, konferansta yaptığı konuşmasında, ‘’Bir toplumu anlama ve değerlendirmenin en uygun yollarından birisi de o toplumun yapısını incelemektir. Böyle bir inceleme bizlere gösterecektir ki; her toplum kendine özgü kurumsallaşmalar sayesinde ayakta kalmaktadır. Örneğin: aile, ailenin kuruluşu ve yapısı, aile kurumunda meydana gelen değişmeleri anlayabilmek, söz konusu değişimlerin etkilerini değerlendirmek, bu açıdan son derece önemlidir. Hatta böylesi bir kurumda meydana gelebilecek aksamaların tespiti, bizlere toplumsal yapıyla ilişkili diğer kurumların mevcut halleri üzerinde de ne kadar etkin olabileceğini anlatır. Dile getirilmeye çalışılan söz konusu önem; aile ve ekonomi, aile ve din, aile ve hukuk, aile ve eğitim gibi diğer kurumsal yapılar için de söz konusudur. Tüm bu dile getirilenler perspektifinde düşünüldüğünde; sosyal değişmenin, içinde yaşadığımız zamanda ne kadar önemli olduğu, motor gücünün nere veya nerelerden aldığını görebilmemiz için de dikkatlerimizi küreselleşme kavramına çevirmemizi gerektirmektedir’’ dedi.
Eskişehir Kızılelma Turan Derneği tarafından dernek binasında düzenlenen konferansta program sonrası: Dernek Başkanı Ahmet Hızlan; ESOGÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halis Adnan Arslantaş’a teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler takdim etti.