Öğrenciler Müzik Aletlerini Tanıyorlar Öğrenciler Müzik Aletlerini Tanıyorlar

14 Ocak 2022 tarih ve 31719 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kooperatifçilik Eğitim Yönetmeliği ile çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin Kooperatifçilik Eğitimi almaları zorunlu hale getirildi. İlgili kooperatiflerin yönetim kurullarında görev almak isteyen kişilerin ANADOLUSEM tarafından düzenlenecek Kooperatifçilik eğitimlerine katılarak katılım belgelerini almaları gerekiyor. Aksi halde, kooperatifçilik eğitimine katılmayan kişiler 2024 yılından itibaren ilgili kooperatiflerde belirtilen görevleri yürütemeyecek.

Kooperatifçilik Eğitim Yönetmeliği ekinde yer alan müfredata uygun olarak ANADOLUSEM bünyesinde 30 ders saati Temel Konular, 10 ders saati Destekleyici Konular olmak üzere toplam 40 ders saatini içeren Kooperatifçilik Eğitim Programı hazırlandı. Programa kayıt başvuruları 2 Ekim itibariyle başladı. Başvuru işlemleri ise 20 Ekim’e kadar devam edecek. Kayıt döneminin ardından internet üzerinden çevrimiçi ortamda gerçekleşecek canlı dersler 30 Ekim’de başlayacak. Kooperatifçilik Eğitim Programını tamamlayan katılımcılara katılım belgesi verilecek ve e-Devlet Kapısında yer alan Ticaret Bakanlığı KOOPBİS sistemine işlenecek.