01 Mayıs 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan "Tarımsal Üretime Dair Faiz/Kâr Payı Destekli
Yatırım ve İşletme Kredisi/Finansmanı Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği" (Tebliğ No:
2024/15) ile başlatılan bu destek programı çerçevesinde, basınçlı sulama sistemleri projelerine ilişkin
yatırım ve işletme kredisi/finansmanı için proje onayları verilmeye başladı. Üreticiler, tebliğe uygun
olarak hazırlanan projelerini İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine sunarak onay alabilirler.

Jandarmadan Anadolu Öğrenci Şenliği Jandarmadan Anadolu Öğrenci Şenliği

Tarımsal üretimde modern yöntemlerin kullanımını teşvik etmek amacıyla, Ziraat Bankası ve Tarım ve
Orman Bakanlığı işbirliğiyle düşük faizli banka kredisi desteği sağlanmaktadır. Bu destek kapsamında,
tarımsal faaliyetler için geliştirilen basınçlı sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımını
yaygınlaştırmak hedeflenmektedir.

Basınçlı sulama, bitkilerin normal gelişimleri için gereksinim duyduğu su miktarının doğal yağışlarla
karşılanamayan kısmını bitkinin kök bölgesine kapalı borularla belirli bir basınçla ileten bir sulama
yöntemidir. Bu yöntem, yağmurlama, mikro yağmurlama (mini spring) ve damla sulama gibi farklı
tekniklerle uygulanabilir.

Üreticilerin ayrıntılı bilgi almak ve bu kapsamda tebliğe uygun olarak hazırlanan projelerine onay
almak için İl Müdürlüğü veya İlçe Müdürlüklerine başvuruda bulunması gerekmektedir.