Kazım Kurt Çalışmaları Yerinde Takip Etti Kazım Kurt Çalışmaları Yerinde Takip Etti

Bu kritik dönemde bir araya gelmemizin temel amacı, ülkemizde artan hukuki ve demokratik tehditlere karşı sesimizi yükseltmek ve kamuoyunu bilgilendirmektir. Son günlerde yaşanan gelişmeler, hukuk devleti ilkesinin ciddi şekilde zedelendiğini ve demokratik normların ayaklar altına alındığını açıkça göstermektedir. Bunu kabul edemeyiz, etmiyoruz da! Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Hatay Milletvekili meslektaşım Şerafettin Can Atalay'ın tahliye talebini reddetmesi ve Anayasa Mahkemesi üyelerine karşı suç duyurusunda bulunması, hukukun üstünlüğüne, demokratik normlara ve anayasanın güvence altına aldığı temel hak ve özgürlüklere yönelik vahim bir saldırıdır. kabul edilemez! Anayasa Mahkemesi, demokratik adil hukuk devletinin tartışılmaz ve vazgeçilmez bir gerçeğidir. Eskişehir CHP İl örgütü olarak hukuki normları ve milli iradeyi yok sayan bu tavırları açıkça kınıyoruz, karşı çıkıyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin kararına meydan okuma ve demokratik normlara karşı yapılan bu müdahaleyi sert bir biçimde reddediyoruz. Türkiye'nin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti kimliğine yakışan şekilde, hukukun üstünlüğüne ve demokratik değerlere sahip çıkılmasını vurguluyoruz. 1961 Anayasasından bugüne var olan Anayasa Mahkemesi, bir gerçektir; yok sayılması içten dahi değildir. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, demokrasinin temel taşlarından biridir. Ancak siyasal iktidarın yargıya müdahalesi, hukuki öngörülebilirliği yok sayarak temel hak ve özgürlükleri tehlikeye atmaktadır. Bu nedenle, iktidar partisi yetkililerine çağrıda bulunuyoruz: Yargıya müdahale etmeyin, hukukun üstünlüğüne olan saygınızı gösterin ve demokratik normlara uygun bir biçimde hareket edin. Zira yargı sizin, bizim hepimizin üstünde olmalıdır. Size veya bize göre taraf olamaz, olmamalıdır. Hukukun egemenliğine, demokratik normlara ve anayasanın güvence altına aldığı temel hak ve özgürlüklere olan kuvvetli inancımızı bir kez daha vurgulayarak, kamuoyunu bu hayati konuda duyarlı olmaya ve demokratik değerlere sıkı sıkıya sahip çıkmaya çağırıyoruz. Yargıya güvenin iktidar eli ile tarihimizin en düşük seviyesine geldiği bu günlerde; Yine İktidar eli ile yargıya olan güven tamamen yok edilmek üzeredir. Demokratik hukuki düzen tüm yurttaşlarımızın vazgeçilmez bir gerçeğidir, ihtiyacıdır. Kişiden kişiye, görüşten görüşe değişmez, değişmemelidir! İktidar’a bir kez daha sesleniyoruz yargıdan elinizi çekiniz.