Proje kapsamında Sivrihisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne tahsisli Sivrihisar ilçesi Kurşunlu Mahallesinde bulunan 33 Dekarlık tarım arazisi üzerinde kurulan “538 m2 ‘lik Sera” ilk ürünlerini vermeye başladı. 2023 yılı Haziran ayı başında damlama sulama sistemi kurulumu tamamlanarak domates üretimine başlanan serada çiftçi kadınlar ilk ürün hasadını gerçekleştirdi.

Bu bağlamda düzenlenen ilk hasat etkinliğine Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamit Yüzügüllü, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Murat Eren, GEF Portfolyo Koordinatörü Erdoğan Özevren, Ulusal Proje Koordinatörü Sibel Tekin, OGM Toprak Muhafaza ve Arazi Islahı Daire Başkan Yardımcısı Yunus Güneş, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan Öz ve Sivrihisar İlçe Tarım Müdürü Erhan Ulutürk katıldı.

Proje kapsamında Seranın yanısıra şu ana kadar Sivrihisar tarımına aşağıda belirtilen yatırımlar yapıldı.

·        250 dekarlık alana ekilmek üzere üreticilere ihtiyacı oranında Macar Fiği tohumu hibe edilerek, topraktaki azot miktarının artışına, yöre çiftçisinin kaba yem açığının kapatılmasına ve meraların üzerindeki otlatma baskısının azaltılmasına katkı sağlandı.

·        Nohut üretiminin desteklenmesi ve toprağın korunması amacıyla Sivrihisar'ın Koçaş mahallesinde 27 çiftçiye, 300 dekarlık alanda %100 hibeli sertifikalı nohut tohumu ve leonardit gübresi desteği sağlandı.

·        Hayvan gübresinin etkili bir şekilde kullanılması vasıtasıyla topraktaki organik madde miktarının arttırılarak tarla verim düzeyinin yükseltilmesi amacıyla Paşakadın ve Nasreddin Hoca köylerine 2 adet katı gübre dağıtma makinesi hibe edildi.

·        Su tasarrufunun sağlanması amacıyla 108 dekar alanda 6 çiftçiye şekerpancarı yetiştiriciliğinde damlama sulama sistemi kurulumu %100 hibe desteğiyle gerçekleşti.

·        Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce 2022 yılında çiftçi okulları faaliyete geçirilerek bölge çiftçisinin bilgi ve birikiminin arttırılmasına katkı sağlandı. Bu Çiftçi Okullarında İl Müdürlüğü teknik personelince çiftçilere bitki sağlığı ve bitki besleme, seracılık vb.  konularda eğitimler verilmiştir. Bununla beraber modern sera uygulamalarını yerinde görerek tecrübe kazanmak amacıyla hedef çiftçilere yönelik olarak Ankara iline teknik geziler düzenlendi.

·        Kadın çiftçilere teknik destek vermek amacıyla Sivrihisar Asma Yaprağı Kadın Kooperatifi üyelerine, Önder Çiftçi Kooperatifi aracılığıyla uzman ekipler eşliğinde teknik eğitimler ve geziler düzenlendi.

·        Kadın çiftçilere 500 metrekarelik bir alanda sera kurulumu gerçekleştirilerek, serada üretilecek ürünlerin kurutulması amacıyla raflı sistemli kurutma ünitesi hibe edildi.

·        İlçede 100 dekarlık alanda mera ıslahı amacıyla tuz çalısı dikimi gerçekleştirildi.

·        2022 Ekim ayında 33 çiftçiye 500 dekar alanda %100 hibeli organik gübre ve buğday tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

·        Rüzgar erozyonunun önlenmesi amacıyla 5000 metre uzunluğunda rüzgar perdesi uygulaması yapılacak.

Beylikova’da Yol Çalışmaları Sürüyor Beylikova’da Yol Çalışmaları Sürüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında, küresel ölçekte Arazi Tahribatının Dengelenmesine (ATD) yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu çerçevede Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD)  12. Taraflar Konferansında (COP 12) ülkelerin Arazi Tahribatının Dengelenmesine Yönelik Ulusal Hedeflerini belirlemesi kararlaştırılmıştır. Türkiye ulusal hedeflerini belirleyen öncü ülkelerden biri olmuştur. Ülkemizde ATD yaklaşımının ulusal düzeyde yaygınlaştırılması, belirlenen hedeflere ulaşılması, gerçekleşmelerin izlenebilmesi ve ATD hedeflerinin faaliyete dökülmesi amacıyla Bakanlığımız adına Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliği ile "Arazi Tahribatının Dengelenmesi Yukarı Sakarya Havzası Projesi" hayata geçirilmiştir. Projenin toplam bütçesi 16 Milyon USD olup; 2,4 Milyon ABD Dolarlık kısmı GEF’ten (Uluslararası Çevre Fonu) %100 hibe olarak temin edilmiştir. Projenin "Bileşen 3" kapsamında, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak üzere, Yukarı Sakarya Havzası'nda; iklim dostu tarım uygulamaları ile ilgili kurumsal kapasite geliştirme, farkındalık oluşturma ve proje sahasındaki bazı alanlarda demonstrasyon faaliyetleri yürütülmektedir. Proje ile Sürdürülebilir Arazi Yönetimi (SAY) ve Sürdürülebilir Orman Yönetimi (SOY) uygulamaları sektörler arası koordinasyonla havza temelli, entegre ve katılımcı planlamayla gerçekleştirilmektedir.