Büyükşehir Belediyesi'nden Gençlere Atölye Büyükşehir Belediyesi'nden Gençlere Atölye

Düzenlenen toplantılara DİLKOM Müdürü Prof. Dr. Özlem Diken, EAE Müdürü Prof. Dr. İbrahim H. Diken başta olmak üzere kurum yöneticileri, akademisyenler, DKT uzmanları ve öğretmenler katılım sağladı. Deneyim paylaşım toplantılarında; değerlendirme, doğal dil müdahaleleri ve Rutin-Geçiş-Etkinlik Modeli (RETGE) konularında paylaşımlar yapıldı. İki hafta süren oturumlarda uzmanlar arası iş birliği sürecinde destekler ve gelişimsel ilerlemelerde iş birliğinin önemi üzerinde duruldu.
Deneyim paylaşım oturumlarının ilk oturumunda gelişimsel değerlendirme üzerinde durulurken çok boyutlu değerlendirme araçları ve kullanım alanları Arş. Gör. Uğur Onur Günden tarafından anlatıldı. Değerlendirmenin akabinde kanıt temelli uygulamalar arasında yer alan doğal dil müdahaleleri, video örnekleri üzerinden açıklanarak vaka analizleri EAE Müdürü Prof. Dr. İbrahim H. Diken tarafından DİLKOM uzmanlarına aktarıldı. Son oturumda ise değerlendirme, müdahale, izleme ve aile eğitimi gibi başlıklara ilişkin bilgilendirme yapıldı. Deneyim paylaşımının sonunda destek sağlayan uzmanlara teşekkür edilerek iş birliğinin önemi bir kere daha vurgulandı.