Eskişehir'deki Okullarda Temel Hijyen Eğitimi Eskişehir'deki Okullarda Temel Hijyen Eğitimi

Sistemle ilgili olarak ESOGÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’ndan şu açıklama yapıldı: “Tanınan, tercih edilen bir araştırma üniversitesi olmayı hedefleyen ESOGÜ bilgi yönetimine yaptığı yatırımla fark yaratırken, Kampüs-KKDS için çalışmalara iki yıl önce başlandı. Kampüs-KKDS ile gerek kurum içinden gerekse kurum dışından talep edilen veri
setleri kanıta dayalı olarak toplanacaktır. Bilgi eksikliği ve hataların önüne geçilecek, veri erişiminin kontrolü ve analizi ile kurumlar tarafından talep edilecek çalışma ve raporlamalar güvenilir bir şekilde yapılabilecektir. YÖK Veri Yönetimi İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı 2023 yılı gerçekleşme verilerinin yaklaşık 200 gösterge altında toplanacağını
bildirmiştir. Yükseköğretim Verileri adı altında tek elden toplanacak verilerin bir kısmı YÖKSİS üzerinden, bir kısmı yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurumlardan temin edilecek, web sitelerinden çekilecektir. Göstergelerin yaklaşık olarak %37’si kanıtlarıyla birlikte üniversiteler tarafından girilecektir. Bu aşamada sürece tüm akademik birimlerdeki yetkililerin katılımı sağlanarak Kampüs-KKDS ile hem gerekli göstergeler için gerçekleşme verileri girilecek hem de kanıtlarıyla birlikte verilerin işlenmesi mümkün kılınacaktır. Veri güvenliğini ve güvenilirliğini sağlayan, verinin elde edilmesini ve işlenmesini kolaylaştıran Kampüs-KKDS, ESOGÜ’yü farklılaştıracak ve öne çıkaracak önemli bir sistem olacaktır.”