Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bitkisel ve hayvansal orijinli gübrelere yönelik yatırımlara hibe desteği duyurusu yaptı.

ESO'nun proje başarısı ESO'nun proje başarısı

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında hayvansal ve bitkisel orijinli gübrelerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve modernizasyonuna hibe desteği verileceği açıklandı Hayvansal ve bitkisel orijinli gübrelere yönelik yatırımlar için konusuna göre Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, kamudan bağımsız tüzel kişiler ile kamu görevlisi olmayan tüm gerçek kişiler başvuruda bulunabileceğibelirtildi