Odunpazarı Kursiyerlerinden Yıl Sonu Sergisi Odunpazarı Kursiyerlerinden Yıl Sonu Sergisi

Gazeteci, Yazar Doğan Avcıoğlu’nun ‘ismini yaşatmak’ ve ‘yarınlara taşımak’ için sosyal bilimler alanında gerçekleştirilen ödüle katılmak isteyenler, 30 Ağustos 2024 Cuma gününe kadar başvuru yapabilecek.


Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ve Tekin Yayınevi, kurucusu ve yazarı olduğu Yön ve Devrim dergileriyle aydın hareketinin öncüsü ve yürütücüsü olan Doğan Avcıoğlu için sosyal bilimler alanında “Doğan Avcıoğlu Ödülleri” düzenliyor. Artık geleneksel hale gelen “Doğan Avcıoğlu Ödülleri”nin bu yıl üçüncüsü yapılacak. Ödüle katılmak için son tarih 30 Ağustos 2024 Cuma günü. Ödül töreni ise 4 Kasım tarihinde Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenecek. Doğan Avcıoğlu’nun adını, eserlerini ve dünya görüşünü yaşatmak; yarına taşımak, genç nesillerle tanıştırmak amacıyla düzenlenen ödülün seçici kurulunda Altan Öymen, Barış Zeren, Behlül Özkan, Cangül Örnek, Deniz Hakyemez, Elif Akkaya, Gamze Yücesan Özdemir, Merdan Yanardağ, Okan İrtem, Orhan Gökdemir, Özge İzdeş Terkoğlu, Tolga Gürakar ve Uluç Gürkan yer alıyor.

Sosyal Bilimler Alanında 3 Esere Ödül!

Yarışmaya katılacak dosya sahipleri, eserlerini kendileri veya bir yakınları aracılığı ile 30 Ağustos 2024 mesai bitimine (17.00) kadar Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi Atlas Çıkmazı Sok. No: 7, 34672 Üsküdar-İstanbul’da bulunan Tekin Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti’ne teslim edebilir. Doktora tezlerinde mail yoluyla gönderim kabul edilebilecektir. Ödüle
doktora tezleri ile katılacak olanlar [email protected] adresine mail gönderebilir. Sosyal bilimler alanında 3 esere ödül verilirken, ödüle değer görülen 3 eserin yazarına “Ödül Belgesi”, “Ödül Plaketi” ile 7 bin TL para ödülü verilecek. Ödüle değer görülen eserlerin sahibi (daha önce yayımlanmamış ise) kitap olarak yayınlatmak istediği takdirde, Tekin Yayınevi destek olacak.

Katılım Şartları

1. Ödüle, yayımlanmış veya yayımlanmamış eserlerle başvurulabilir. Daha önce yayımlanmış eserlerde, ilk baskısı 1 Ocak 2023- 31 Aralık 2023 tarihleri arasında olan yapıtlarla başvurulabilir.
2. Eser; araştırma-inceleme alanında tarih, ekonomi, politika, kalkınma ve sosyoloji dallarından birinde, bilimsel araştırma ölçütlerine uygun yazılmış olmalıdır. Eserlerde kullanılan dil, Türkiye Türkçesi olacaktır.
3. Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış eser ile başvuru yapılamaz.
4. Seçici Kurul üyeleri yarışmaya katılamaz.
5. Bir kitap, yazarı dışında başka kişi ya da kurumlar tarafından da aday gösterilebilir. Ancak yazarı dışında başka kişi tarafından aday gösterilecek eserin yayımlanmış ve bandrollü olması gereklidir.
6. Ödüle başvuracak ya da aday gösterilecek kişinin, kitap olarak yayımlanmış bandrollü yapıtının veya yayımlanmamış yapıtının her birinden 13 (on üç) adet olacak şekilde, yazarın özgeçmiş yazısı ve iletişim bilgileriyle birlikte teslim edilmesi ya da şartnamede gösterilen adrese taahhütlü olarak posta ile gönderilmesi gereklidir. (Onaylanmış doktora tezleri mail
yoluyla iletilebilir.) Zarfın ya da paketin üzerine eserin hangi dal ile ilgili olduğunun yazılması zorunludur. Ödül dallarında konu sınırlaması yoktur.
7. Yarışmaya kendi eser dosyası ile katılanlar eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmada ödül almadığını, düzenlenen ödül şartnamesini aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı EK-1 belgeyi tarafımıza göndermekle/vermekle yükümlüdürler. Ödüle birden fazla eser ile katılacak olan adayların bu belgeyi her eser için ayrı ayrı doldurup zarflaması gerekmektedir.
8. Ödüle gönderilen eserlerin, bu şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılığının tespit edilmesi durumunda, söz konusu eserler değerlendirme dışı bırakılır.
9. Başvuru için gönderilen eserler başvuran kişilere iade edilmez.
10. Adaylar gerçek ad ve adresleri ile telefon numaralarını belirtmek zorundadırlar. Ancak adaylar ad ve adreslerinin saklı tutulmasını isteyebilirler.
11. Eserlerin gönderileceği posta adresi ve doktora tezleri için mail:
Tekin Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti.: Mimar Sinan Mahallesi Atlas Çıkmazı Sok. No: 7, 34672 Üsküdar/İstanbul, [email protected]
12. Yarışmanın son başvuru tarihi 30 Ağustos 2024 mesai bitimine (17.00) kadardır. Son başvuru tarihinden 15 gün önce duyurulması şartı ile son başvuru tarihi Seçici Kurul'un kararıyla uzatılabilir.

Doğan Avcıoğlu Ödülleri ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak isteyenler, Odunpazarı Belediyesinin www.odunpazari.bel.tr adresli resmi web sitesinin duyurular sekmesinden (odunpazari.bel.tr/guncel/duyurular/dogan-avcioglu-odulleri-sartnamesi) istedikleri bilgiye ulaşabilir.

Onur Ödülü Boratav'a Verilmişti

İkincisi geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Doğan Avcıoğlu Ödüllerinin; onur ödülüne Korkut Boratav layık görülürken, birinci eser Fatma Eda Çelik’in “Kişisel İktidardan Millet Meclisine Saltanattan Cumhuriyet’e, ikinci eser ise Nevzat Evrim Önal’ın “İnsan Bencil mi?” seçilmişti.

Doğan Avcıoğlu Kimdir?

Avcıoğlu bugün iki açıdan ülke ve aydın hareketi için önemlidir: Birincisi, ülke üzerine düşünmek, analiz yapmak isteyen herkesin yolu mutlaka Doğan Avcıoğlu ile kesişir. Türkiye’nin Düzeni’ni veya Milli Kurtuluş Savaşı Tarihi’ni okumadan bu süreci ilerletmek neredeyse imkânsızdır. İkincisi, Avcıoğlu’nun bu uçsuz bucaksız araştırmaları ile oluşturduğu
“devrim teorisi” bugün hâlâ günceldir. Avcıoğlu, Cumhuriyet’in ilerici birikimlerinin bir temsilcisiydi. Sosyalistti. Kapitalizme ve emperyalizme karşı ekonomik bağımsızlığı savunuyordu. Gericiliğin Türkiye’deki egemen sınıfların temel tercihlerinden biri olduğunu her fırsatta söylüyor, yazıyordu. Şöyle diyordu: “Atatürk devrimleri hızını kaybettiğinden beri,
Türkiye’yi, başta bulunanlar kim olursa olsun, toplumun en muhafazakâr kuvvetleri idare etmektedir. İsmine ister kasaba eşrafı deyin, ister toprak ve sermaye ağası deyin, mutlu azınlık deyin, bu kuvvet siyasi hayatımıza hâkim.” Yarının Türkiye’si, işte bu bilinçten çıkacak. Avcıoğlu düne olduğu kadar yarına da ışık tutmaya devam edecek.

Editör: Buğrahan Doğangil