Yapılan kontrollerde, hâlihazırda, Eskişehir ili genelinde Tarımsal Kuraklık şartlarının arazide oluşmadığı; kuru alanlarda erken ekilmiş arpa ve buğdaylarda adventif köklerinoluştuğu kardeşlenmenin başladığı görülmüş; geç ekilmiş olan hububatlarda çimlenmenintamamlandığı, embriyonal köklerin geliştiği gözlemlenmiştir. Yağışın yetersiz olmasına
rağmen bitkilerin genel gelişim durumu, bunun telafi edilebileceğini göstermiştir. Aralık ayıiçerisinde sulu alanlarda gelişim, köklenme ve kardeşlenmenin normal seyrinde olduğu tespit edilmiştir.Kuraklık literatüründe 4 belirgin kuraklık tipi vardır. Bunlar; Meteorolojik Kuraklık,Tarımsal Kuraklık, Hidrolojik Kuraklık ve Sosyo-Ekonomik kuraklıktır. Eskişehir İlgenelinde Eylül-Ocak ayları toplam yağışları 48,2 mm gerçekleşmiş olup uzun yıl ortalaması 117 mm’ dir. Uzun yıl ortalamasından % 59 daha az yağış gerçekleşmiştir. Yağış dağılımları lokasyonlara göre farklılık göstermektedir.
Hâlihazırda, Eskişehir ili genelinde Tarımsal Kuraklık şartları arazide oluşmamış olup, Eylül-Ocak ayları arası dönem için Meteorolojik Kuraklıktan bahsetmek yerinde olacaktır. Yağışların azlığı ileriki dönemlerdeki yağışları daha anlamlı kılmıştır. Kış aylarında iyi bir kar yağışı yeraltı suları ile bitki gelişimine olumlu katkı sağlayacak olup önümüzdeki
dönemlerdeki yağış şekli, zamanı, sıklığı ve süresi tarımsal verimlilikte belirleyici olacaktır. Eskişehir İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri teknik ekiplerince aylık bazda düzenliürün gelişim kontrollerine devam edilecektir. Herhangi bir tarımsal kuraklık riski tespit edildiği anda Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili mercilerine gerekli bildirimler yapılıp
çiftçilerimizin zararlarını telafi edici önlemlerin alınması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.