Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Eskişehir Şubesi, TCDD’de yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarında yaşanan hukuksuzluğa karşı bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada;

"Sendikamızın örgütlü olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarında (TCDD) yine yeni bir mülakat hukuksuzluğu ve ayrımcılığıyla karşı karşıyayız.

Yapılan mülakatlarda hukuksuzluğu ve ayrımcılığı ortadan kaldıracak herhangi bir girişimde bulunmamakta ısrar edilmektedir. Mülakatların kamera kaydına alınarak objektif, bilimsel yöntemler kullanılarak ve adil bir puanlama yapılarak sonuçlandırılmasını birçok kez talep etmiş bulunmaktayız.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) olarak ilgili kurum yöneticileri ile görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı öncesinde ve sonrasında yapılan görüşmelerden herhangi bir sonuç alınmadığı tarafımızca anlaşılmıştır.

BTS Genel Merkez Yürütme Kurulu Şubelerle internet üzerinden toplantı yaparak öncelikli olarak üç (3) günlük mülakatprotesto yürüyüşü kararı almıştır.Mülakat protesto yürüyüşü eylem planı basın açıklamamız ekindedir.

Bu kapsamda 19 Şubat tarihinde İstanbul ve Diyarbakır olmak üzere 2 koldan Ankara’ya yürüyeceğiz. 21 Şubat tarihinde Ankara’da TBMM önünde yapacağımız basın açıklaması ile TCDD yönetiminin hukuksuzluğunu ve ayrımcılığını protesto edeceğiz.

Ayrıca İstanbul’dan yola çıkacak olan sendikamız yürüyüş kolu 20.02.2024 Salı günü Eskişehir’de karşılanacak olup saat 17.30’ da Eskişehir Gar önünde hep birlikte bir basın açıklaması yapacağız.

BTS olarak daha önce ifade ettiğimiz gibi; mülakatların kaldırılmasını, bu sağlanana kadar yazılı puanların aynısının mülakat puanı olarak verilmesini, yazılı sınav sorularını Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü ya da bağımsız ilgili kurumlar tarafından yapılması gerektiğini, bu sınavların adil, objektif ve bilimsel yöntemlere dayalı bir şekilde yapılması gerektiğini savunuyoruz.

Eskişehir Sanayi Odası'ndan Başkan Ünlüce'ye Ziyaret Eskişehir Sanayi Odası'ndan Başkan Ünlüce'ye Ziyaret

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarında yaşanan ayrımcılık ve hukuksuzluğun aracı olan TCDD’de yapılan bu mülakatların iptalini istiyoruz.

Sendikamız üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak için her türlü mücadeleyi vereceğimiz bilinmelidir." ifadelerine yer verildi.