EskişehirÜlkemiz ve şehrimiz zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahiptir. Bu kaynakların verimli ve etkin kullanımı ülkemizin bağımsızlığı ve refahı, şehrimizin kalkınması ve istihdamın arttırılması açısından hayati öneme sahiptir.Tüm dünyada geçmişten günümüze çıkarılan altın madeninin 201.296 ton olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye ise altın rezervi bakımından dünyada 11. sıradadır. Tüm dünyada ülke ekonomilerine ciddi katkı sunan altın madeninden ülkemizin, zengin rezervlerine rağmen mahrum bırakılması telafisi zor zararlara yol açacaktır.

Maden arama ve çıkarma faaliyetleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de uluslararası standartlara, yerel mevzuata göre yapılmaktadır. Maden cevheri çıkarıldıktan sonra da maden ve madenin etkilediği coğrafi bölgede rehabilitasyon çalışmaları titizlikle yürütülmektedir.

Eskişehir'de Konut Satışlarında İvme Aşağı Yönlü Eskişehir'de Konut Satışlarında İvme Aşağı Yönlü

Şehrimizde çıkarılacak altın madenine ilişkin veriler, teknik detaylar henüz son halini almamıştır. Bu duruma ilişkin son tablo belli olduktan sonra eleştiri, yorum ve görüş bildirmek daha sağlıklı olacaktır.

Meslek örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, şehrimizi seven tüm ilgili paydaşların ön yargıyla tümden reddedici bir pozisyon almak yerine şehrimize faydası olacak yatırımları yakından ve titizlikle incelemesi, hukuka uygun hareket edilip edilmediğini değerlendirmesi isabetli olacaktır.

Yukarıda açıkladığımız sebeplerle HUDER Eskişehir Şubesi avukatları olarak, Eskişehir Barosu’nun şehrimizde planlanan altın madeni çıkarma faaliyetlerine ilişkin açıklamasına katılmadığımızı, şehrimize faydalı olacak maden, enerji, havacılık, bilişim, raylı sistemler alanındaki yatırımların destekçisi olduğumuzu, bu yatırımların yürürlükteki mevzuata ve uluslararası standartlara uygun şekilde yapılıp yapılmadığının denetçisi olacağımızı kıymetli Eskişehir kamuoyunun bilgisine ve takdirine sunarız.