İnsan hayatını direk etki eden meseleler vardır;

Ve bu meseleleri ortadan kaldırmakla yükümlü olanlar da bulunur.

İnsanlar, yaşadıkları toplumun sorunlarının çözümü için bu yüzden kendilerini yönetecek isimler seçer.

Seçer ki, en azından kendilerine güvenle ve huzurla yaşayacakları yerler yapsınlar.

+++

Evet, yönetimsel anlamda sorunlar herkes için geçerli olabilir, tartışılır, adı siyasettir.

Onu bu ülkede fazlasıyla yaşıyor, hatta bizzat yapıyoruz.

Ancak!

Bazı işler vardır ki, o lafa bu lafa bakmadan siyaseti yapılmaz ancak işin kendisi yapılır!

Çünkü halk sizi oraya o işi yapın diye seçmiştir!

Güvende, sağlıkla ve endişe duymadan yaşayabilmek için…

+++

Eskişehir’e gelelim…

Mesela;

“Eskişehir’in bir deprem master planı var mı?”

Şehrin olası bir afet için ne durumda olduğunu bilmemiz gerekmiyor mu?

Öncesi için hangi tedbirler alınmış örneğin?

Şehrin faylanması ne durumda, araştırıldı mı, o planlara geçti mi?

Belirlenen faylara göre, olası bir sarsıntının büyüklüğü hesaplandı mı?

Kentin zemin durumu, o hesaplamalara dahil edildi mi?

Eğer hesabı kitabı tutulduysa, kentin hangi bölümlerinde gelişim sağlanacağı;

Hangi bölümlerinin yapılaşmaya kapatılacağı belirlendi mi?

Belliyse, kentin hangi bölgelerinde yüksek yapılara izin verilebileceği ölçüldü mü?

Dahası;

Deprem anı ve sonrasında hangi planlamalar yapıldı?

Yapıldıktan sonra kamuoyu ile paylaşıldı mı?

Öyle olması lazım;

Çünkü bu insani bir ihtiyaç ve şehri yönetenlerin hemen yapması gereken bir çalışma!

+++

Şöyle soralım bir de;

“Eskişehir’in ulaşım master planı var mı?”

Şehrin ulaşım ağlarının durumu, yolcu sayılarına ve gelişim oranına göre yeni alternatifler ve çözüm planlarını geçelim…

O başka bir konu, sonra konuşuruz.

Mesela, sözünü ettiğimiz planda şehrin yaşayacağı olası bir afet sonrasında hangi güzergahların kullanılacağı belli mi?

Zarar görmesi muhtemel ana arterlerin alternatifleri belirlendi mi?

Acil hizmeti veren araçlar ve onları yönetenlerden tutun deprem sonrası stratejik boyutta hizmet verecek kurum ve kişilerin bu planları biliyor olması gerekmiyor mu?

+++

Neyse…

Soruları daha çok uzatmayalım.

Çok fazla konuşmanın da alemi yok.

Öyle ya;

Koskoca şehir bir tıp fakültesi binasının sağlam olup olmadığını bilmiyor!

Biz de tutmuş plan diyoruz, hazırlık diyoruz, zemin diyoruz, fay diyoruz falan.

Bizimki de laf işte!

Rahatsız ettiysem, kafa şişirdiysem affola!