Tüm Yerel Sen Eskişehir Şube Başkanı Caner Özcan, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusunda açıklamalarda bulundu.

Özcan, açıklamasında şunları söyledi; “Kamu istihdamında adaletin sağlanabilmesinin yolu, kamudaki çok başlı yapıyı sonlandırmaktan ve tüm çalışanların kadrolu statüde istihdam edilmesinden geçmektedir. Bu bakımdan, kamuda tayin, terfi, izin gibi hakları kısıtlanmış olan başta 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca çalıştırılan personel olmak üzere çeşitli mevzuat hükümleri çerçevesinde güvencesiz olarak istihdam edilen personelin kadroya geçirilmesi zorunludur.

Tepebaşı'nda hızlı müdahale   Tepebaşı'nda hızlı müdahale  

Anayasal güvence altında bulunan hak ve özgürlüklerin engellenmesi ya da kısıtlanması sonucu doğuracak şekilde işlem tesis edilememelidir. Sözleşmeli olarak çalışan sanatçı, sahne ve sanat uygulatıcıları başta olmak üzere mahalli idarelerdeki tüm sözleşmeli memurların yapılacak olan düzenlemenin içerisinde olması gerekmektedir. Böylelikle; hak ve eşitlik içinde ve adil bir ücret adaleti ile görev yapacakları düzenlenen personel ya da aynı işi ya da aynı görevi yapan çalışanlar arası adaletsiz tutum ve davranışların da önüne geçilebilecektir.

Anayasanın eşitlik ve sosyal adalet ilkelerinin hayat bulması, kamu istihdamında yaşanan aksaklıkların ve mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla kapsam dışında bulunan sözleşmeli personelle ilgili benzer bir düzenleme yapılarak 4/B statüsünde istihdam edilenler ile her ne ad altında olursa olsun güvencesiz olarak görev yapan kamu personelinin 4/A (kadrolu memur) statüsüne geçirilmesi için gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır. Sendikamız kapsam dışında bırakılacak tüm kamu emekçileri için mücadele vermeye, kadro sağlanana kadar hak aramaya ve girişimlerde bulunmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.