EBB'den Çalışan Personele Sağlık Eğitimi EBB'den Çalışan Personele Sağlık Eğitimi

Toplantıya Anadolu Üniversitesi'nden Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. Fatih Temizel, Prof. Dr. Ali Resül Usul, Genel Sekreter Prof. Dr. Ethem Esen ile Anadolu Üniversitesi Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Deniz Taşçı Kalite Koordinatörlüğü Yardımcıları Prof. Dr. Elif Toprak ve Feyza İpekten katıldı.

Connecticut Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Resul Cesur ile TEMA Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Deniz Ataç ve ETİ Türkiye CEO’su Hakan Polatoğlu’nun çevrimiçi olarak katıldığı toplantıda Dış Danışma Kurulu üyeleri, Türkiye Bilim Akademisi (TÜBA) Üyesi ve ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, toplantıda hazır bulundu.

“Dış paydaşlarla sistematik buluşmalar gerçekleştirmek yönetim stratejimizin önemli bir parçası”
Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Erdal, Anadolu Üniversitesinin yükseköğretimde kabul gören uluslararası nitelikler doğrultusunda çağın gerektirdiği bilgi ve tecrübeye sahip öğrenci yetiştirme politikaları çerçevesinde tüm birimleri ile birlikte danışma kurulları ile sistematik ve resmi olarak buluşmalar gerçekleştirdiğini ve bu toplantıların önem arz ettiğini ifade etti. Danışma Kurulu'nun görüşlerinin alınmasının eğitim ve idari politikalarını sürekli geliştirme ve iyileştirme stratejilerinin bir parçası olduğunun altını çizen Rektör Erdal, Danışma Kurulu toplantılarıyla bu yıl da Anadolu Üniversitenin tüm akademik birimlerinin faaliyetlerinin danışma kurullarıyla birlikte geniş bir perspektiften münazara yapıldığı ve yorumlandığı belirtti. Rektör Erdal toplantıda, Anadolu Üniversitesinin 2023 yılında yürüttüğü eğitim alanı başta olmak üzere uluslararasılaşma çalışmalarını, araştırma ekosistemine yönelik faaliyetlerini, toplum yararına yürütülen çalışmalar, sosyal sorumluluk ve dayanışma ile sanayi-sektör iş birliklerini, enerji verimliliği ve sürdürülebilir kampüs uygulamaları çerçevesinde karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik çalışmaları da içeren geniş bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumun ardından Anadolu Üniversitesinin 2023 yılı faaliyetleri, Danışma Kurulu üyeleriyle birlikte kapsamlı olarak değerlendirildi. Toplantıda, Danışma Kurulu üyeleri tarafından Anadolu Üniversitesi'nin 2023 yılı içerisinde hayata geçirdiği araştırma ve yayın çalışmalarına yönelik uygulamaların akademik performans üzerindeki olumlu etkileri olduğu vurgulandı. Değerlendirmede ayrıca Anadolu Üniversitesi'nin rekabetçi bir çerçevenin yanı sıra öğrenci odaklı, sosyal sorumluluk bilinci ile topluma katkı sağlayan ve sürdürülebilirlik çerçevesindeki uygulamaları da başarı ile yürüttüğü ifade edildi.

Katılımcıların değerlendirmeleri ile devam eden toplantının sonunda Anadolu Üniversitesi'nin 2024 yılı strateji, eylem ve hedefleri Danışma Kurulu üyelerinin görüş ve önerilerine sunuldu.