DİSK Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Suat Başaraner, 1 Eylül Dünya Barış Günü’ne ilişkin yaptığı açıklamada; “Biz emekliler haykırıyor ve haykırmaya çağırıyoruz: Savaş ve ölümden değil; eşitlik, kardeşlik, barış ve yaşamdan tarafız!” 
“Bugün 1 Eylül. Nazi faşizminin Polonya’yı işgal ettiği; on milyonlarca insanın ölümüne neden olacak 2. Dünya Savaşı’nın başladığı tarih.  Bugün, bu acı hatıranın yinelenmemesi için savaşın yıkımını hatırlamak ve barışın değerini vurgulamak için Dünya Barış Günü olarak anılıyor.” diye konuşan Başaraner,  günümüzde de emperyalist güçlerin çıkar çatışmaları kan ve gözyaşına neden olmaya; savaşlar ve çatışmalarda işçilere, emekçilere, yaşlılara, kadınlara ve çocuklara yeni acılar yaşatmaya devam ettiğini dile getirdi. Halkların arasına kin tohumları ekilen savaşlarda, sermaye sahiplerinin kârlarını katlamayı sürdürdürdüğünü belirten Başarener, “İşçilerin ürettiği artı değere el koymak için birbiriyle yarışan emperyalistler daha fazla sömürü, daha fazla servet isterken; öldürülen, sürgün edilen işkenceye maruz bırakılan, tecavüze uğrayan, savaş suçlarının mağduru olanlar dünyanın yoksul ve emekçi halkları oluyor.” şeklinde konuştu. 


BÜTÜN DÜNYA HALKLARI KARDEŞTİR
Emeklilerin; tüm bunların bilincinde, torunlarının barış, eşitlik ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir dünyada yaşaması için mücadele etmekten geri durmadığına dikkat çeken Suat Başaraner, şunları söyledi: “Savaşın tutsaklık anlamına geldiğini, savaşın eşitsizlik ürettiğini, savaşın işçi sınıfını böldüğünü biliyor; bu ülkeye, bu yeryüzüne barışı getirinceye kadar, savaşa, talana, sömürüye karşı barış, emek, eşitlik için ‘Bütün dünya halkları kardeştir! Yaşasın İşçilerin Birliği, Halkların Kardeşliği!’ demeye devam ediyoruz.”
SAVŞLA ÇOK ŞEY BÜYÜYECEK!
Suat Başaraner sözlerini Bertolt Brecht’in şu dizeleriyle sonlandırdı: “Savaşla çok şey büyüyecek. Büyüyecek. Mülk sahiplerinin mülkleri. Ve mülksüzlerin sefaleti. Yönetenlerin söylevleri. Ve yönetilenlerin suskunluğu…”