2015 yılında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından belirlenen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacını; toplumsal, çevresel ve sosyal gelişmeyle ilgili faaliyetler üzerinden değerlendiren Times Higher Education (THE) 2024 Etki Sıralamasına göre ESTÜ, 12 alanda dünyada ilk bin üniversite içerisinde yer almayı başardı. Bu kapsamda; “Amaç 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim” amacında değerlendirmeye alınan dünyadaki tüm üniversiteler arasında 301-400 aralığında, “Amaç 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” ile “Amaç 14: Sudaki Yaşam” amaçlarında 401-600 aralığında, “Amaç 2: Açlığa Son”, “Amaç 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji”, “Amaç 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme”, “Amaç 11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar”, “Amaç 13: İklim Eylemi” ve “Amaç 15: Karasal Yaşam” amaçlarında 601-800 aralığında, “Amaç 6: Temiz Su ve Sanitasyon”, “Amaç 10: Eşitsizliklerin Azaltılması” ve “Amaç 16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar” amacında ise 801-1000 aralığında yer alarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konularında başarısını ortaya koydu.

ESOGÜ Ziraat Fakültesi'nde Açılış Toplantısı ESOGÜ Ziraat Fakültesi'nde Açılış Toplantısı


Gerçekleştirdiği çalışmalarla her yıl istikrarlı biçimde yükselen ESTÜ, dünyanın önemli üniversiteleri arasında yer alma hedefine emin adımlarla ilerliyor.


Times Higher Education (THE) Etki Sıralaması Nedir?


Times Higher Education (THE) Etki Sıralaması, dünya genelindeki üniversitelerin 2015 yılında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından belirlenen 17 adet Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını gerçekleştirmedeki başarılarını; toplumsal, çevresel ve sosyal gelişmeyle ilgili faaliyetleri üzerinden değerlendiren önemli bir göstergedir.

Editör: Buğrahan Doğangil