Türkiye’de binlerce gazete ve internet sitesi gözlerini bugün toplanarak resmi ilan ve resmi reklam verme koşullarını belirleyecek Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’na çevirdi.

Gazete ve nternet basın kuruluşları BİK’in resmi ilan/reklam verme koşullarının kolaylaştırılmaması
durumunda kapanma tehlikesi ile karşı karşıya olduklarını vurgularken, gazeteci kökenli milletvekillerinden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “BİK’in hazırladığı yönetmlik taslak bugün aynen geçerse basın kuruluşlarını bırakın desteklemeyi kapılarına kilit vurduracaklar. Taslak bugün mutlaka basın kuruluşlarının istekleri doğrultusunda
değişmelidir” dedi.

“YARGI KARARI OLMADAN İLAN KESMEK HUKUKSUZLUKTUR”

“Bu yönetmelik taslağında “İlan yayınlayan gazete ya da internet sitesinin sahibine, ortağına ya da muhabirine katalog suçlar dediğimiz terör ya da devlete karşı suç iddiasıyla dava açılması halinde ilan hakkının kesilmesi” düzenlemesi hem anayasaya ve yasalara aykırıdır, hem de basın özgürlüğünü ortadan kaldırır. Bu bir yargısız infazdır. Anayasa Mahkemesi BİK’in geçmişte gazetelere yönelik verdiği ilan kesme cezalarını işte bu nedenle Anayasaya aykırı bularak hak ihlali vermişti. Şimdi Yüksek Mahkeme kararını tanımayarak BİK bu kez gazetelerin yanı sıra internet haber sitelerini de cezalara boğacak.

AĞIR KOŞULLAR KALDIRILMALI

“STK’ların doğal gaz aboneliği işyeri tarifesinden çıkarılsın” “STK’ların doğal gaz aboneliği işyeri tarifesinden çıkarılsın”

İnternet haber sitelerinin resmi ilanlardan yararlanabilmesi için getirilen 2 yıl bekleme süresi çok ağır bir koşuldur. Bekleme koşulunu istisina halini oluşturan ‘Çalışan Personel sayısını iki katına, site tarfiğini altı katına çıkarma “ şartı da yine Anadolu’da yayın yapan binlerce internet sitesinin hiçbiri tarafından karışalanabilr değildir. 2 yıl bekleme süresi kaldırılmalıdır. İnternet haber sitelerinin resmi ilanlardan faydalanması için getirilen asgari çalışan sayıları ve sağlamaları gereken ziyaretiç trafiği koşulları da gerçekçi değildir. Mesela Eskişehir’de 8 kişi çalıştırma, günde 50 haber yapma, 20 bin tekil ziyaretçi ve 60 bir görüntülenme şartlarını hiçbir basın kuruluşu sağlayamaz.
Yine internet siteleri için getirilen ziyaretçilerin en az 1 dakika kalmaları koşulu da gerçekçi değildir.”