Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen “İnönü Merkez Mahalleleri
Mera Islah ve Amenajman Projesi” kapsamında, ıslah edilecek 582 da mera alanında otlatma
baskısını azaltmak ve bu süreçte ilgili bölgede hayvancılıkla iştigal eden çiftçilerin kaba yem
açığını kapatarak, üreticilerin desteklenmesi amacıyla temin edilen yonca tohumları
üreticilere teslim edildi.

Odunpazarı'nda Çocuklar 23 Nisan'ı Şen Geçirdi Odunpazarı'nda Çocuklar 23 Nisan'ı Şen Geçirdi


İnönü ilçesinde düzenlenen törene İnönü Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, Eskişehir
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt,
İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sami
Yasin Uysal, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü İbrahim Balk, Manda Yetiştiricileri
Birlik Başkanı Ali Rıza Sarıkaya, mahalle muhtarları ve projeden faydalanan çiftçilerin yanı
sıra proje sorumlusu teknik personel katıldı.


Gerçekleştirilen törende İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş yaptığı
sunumda proje hakkında bilgiler verdi. Proje ile 2023-2025 yılları arasında İnönü merkez
mahallerinde bulunan toplamda 582 da merada hâkim duruma gelen, hayvanların
faydalanabileceği yararlı otları baskılayarak meranın verimini düşüren istilacı bitkiler
uzaklaştırılacak ve mera alanında gübreleme işlemi uygulanacaktır. Bunun yanı sıra mevcut
meradan faydalanan hayvanların refahını gözeterek suya daha kolay ulaşmalarını sağlamak ve
dolayısıyla verimlerini arttırmak amacıyla ihtiyacı kadar hayvan suluğu (sıvat) yapılacaktır.
Buna ilaveten bu süreçte meradaki otlatma baskısını azaltmak ve meradan faydalanan
çiftçinin kaba yem açığını kapatmak adına yöre çiftçisine yem bitkisi tohumu desteği
verilecektir. Yapılan bu işlemlerle meranın veriminin arttırılması, korunması ve
sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir.


Bu kapsamda düzenlenen etkinlikte mevcut meradan faydalanan 61 çiftçiye 2,5 ton
yonca tohumluğu desteği verilerek bu çiftçilere ait 500 da tarım arazisinin üretime
kazandırılması planlanmaktadır. Böylelikle meranın koruma altına alındığı bu süreçte
oluşması muhtemel kaba yem açığının kapatılarak yörede hayvancılıkla iştigal eden
üreticilerin yem maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanmaktadır.


Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce il genelinde her yıl Mera Islah ve
Amenajman Projeleri uygulanmakta ve bu projelerin yürütüldüğü mahallelerde, kaliteli kaba
yem bitkisi üretimini arttırmak ve ıslah sürecinde ilgili meralardaki otlatma baskısını azaltmak
ve kaba yem açığını kapatmak için proje alanında hayvancılık yapan çiftçilere proje süresince
kaba yem bitkisi tohum desteği %100 hibe ile verilmektedir.