CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan'ın konu ile ilgili açıklamasında;

Bakanlık tarafından afet riskli alan olarak ilan edilen;

Gündoğdu mahallesi kararının üzerinden 11 yıl,

Küçük Sanayi Bölgesi kararının üzerinden ise yedi yıl,

geçmesine rağmen her iki bölge ile ilgili bakanlıkça hiçbir iş ve işlem yapılmadığı gibi, TOKİ ya da ilgili belediyeye de yetki devri yapılmayarak hemşehrilerimiz, uzun yıllardır mağdur edilmiş, edilmeye devam etmektedir.

Her iki bölgeyle ilgili, Çevre,Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından yanıtlanması istemiyle, TBMM Başkanlığı’na TEKRAR verdiğim yazılı soru önergesini kamuoyuna sunuyorum." ifadeleri yer aldı.

İbrahim Arslan'ın verdiği soru önergesi ise şu şekilde;

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Başkanlığınıza; 28/2 dönem, 7/5559 esas numarası ile sunulan ancak Anayasa ve Meclis İçtüzüğü hükümlerine aykırı bir biçimde bugüne kadar yanıtlanmayan aşağıdaki sorularımın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Mehmet ÖZHASEKİ tarafından Anayasa’nın 98’inci ve Meclis İçtüzüğü’ nün 96 ile 99’uncu maddeleri çerçevesinde yazılı
olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 05.06.2024

Başkan Ünlüce: "Ortak Sevdamız Eskişehir" Başkan Ünlüce: "Ortak Sevdamız Eskişehir"

İbrahim ARSLAN
Eskişehir Milletvekili


6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2’nci, Uygulama Yönetmeliğinin 3’üncü maddelerinde riskli alan; “zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan alan”, riskli yapı ise; “riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü
tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı” olarak tanımlanmıştır. Yönetmeliğin 3’üncü maddesi; “uygulama alanında dönüşüm projesi gerçekleştirecek olan
Bakanlığı, İdareyi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığını” ilgili kurum olarak belirlemiş, 6306 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin 12’nci fıkrasında ise Bakanlığınızın; “bu kanunda belirtilen iş ve işlemlere ilişkin olarak TOKİ’ye veya İdareye yetki devrine ve bu iş ve işlemlerden hangilerinin TOKİ veya İdare tarafından yapılacağını belirlemeye yetkili” olduğu
düzenlenmiştir.


Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi sınırları içerisinde, 774 binayı kapsayan ve yaklaşık 4 bin 500 yurttaşımızı ilgilendiren 27 hektarlık alan; Odunpazarı Belediyesi’nin teklifi üzerine; Bakanlığınızın 20/12/2012 tarihli ve 2238 sayılı yazısıyla Bakanlar Kurulu’na sunulmuş, 26/07/2013 tarih ve 28719 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
2013/4647 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla söz konusu yer “riskli alan” olarak ilan edilmiştir. Yine Odunpazarı Belediyesinin teklifiyle, Küçük Sanayi Bölgesi olarak bilinen Gündoğdu, Emek, Yenidoğan ve Erenköy Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 66 hektarlık alan, Bakanlığınızın 08/02/2017 tarih ve 1952 sayılı yazısı üzerine, 11/03/2017 tarihli ve
30004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/9909 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla “riskli alan” olarak ilan edilmiştir.
Ancak aradan geçen yıllar içerisinde, ne Gündoğdu Mahallesinde, ne de Küçük Sanayi Bölgesinde, gerek Bakanlığınız gerekse TOKİ ya da ilgili İdare tarafından herhangi bir dönüşüm çalışması yapılmamıştır. Riskli alan olarak ilan edilmesine rağmen yıllardır dönüşüm çalışmalarının yapılmadığı mahallelerdeki yurttaşlarımız bu durumu endişeyle karşılamakta ve büyük bir mağduriyet yaşamaktadır.

Bu kapsamda:


1- Gündoğdu Mahallesi içerisinde kalan 27 hektarlık alandaki zemin ve yapılarla ilgili teknik raporlar bu alanın “riskli alan” ilan edilmesi için yeterli midir?
2- Emek, Yenidoğan, Gündoğdu ve Erenköy Mahallelerinin sınırları içerisinde yer alan “Küçük Sanayi Bölgesindeki” zemin ve yapılarla ilgili teknik raporlar bu alanın “riskli alan” ilan edilmesi için yeterli midir?
3- Teknik raporlar söz konusu alanların “riskli alan” olarak ilan edilmesi açısından yeterli değilse, bu bölgelerin “riskli alan” kapsamından çıkarılması planlanmakta mıdır?
4- Teknik raporlar yeterli ve ilan edilen yerler afet riski taşıyorsa; Gündoğdu Mahallesindeki 27 hektarlık yerin riskli alan ilan edilmesinden bu yana yaklaşık 11 yıl, Küçük Sanayi Bölgesinin riskli alan ilan edilmesinin üzerinden ise 7 yılı aşkın
süre geçmesine ve bu alanlarda her türlü iş ve işlemleri yapma yetkisi Bakanlığınızda olmasına rağmen, Bakanlık tarafından bugüne kadar herhangi bir işlem gerçekleştirilmemesinin gerekçesi nedir?
5- Kanunun 6’ncı maddesinin 12’nci fıkrasında yer alan hüküm gereğince, TOKİ’ye ya da herhangi bir ilgili İdareye, dönüşüm çalışmalarının yapılması için uzun yıllardır yetki devri yapılmamasının gerekçesi nedir?
6- Bakanlığınız, ilgili mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın endişelerini ve mağduriyetlerini gidermek üzere herhangi bir plan yapmış mıdır? Yapıldıysa bu planın detayları nelerdir?
7- Afetler açısından “riskli alan” olarak ilan edilip, uzun yıllar dönüşüm çalışmalarının yapılmadığı yerlerdeki yurttaşlarımızın can ve mal güvenliğine yönelik tehdit karşısında herhangi bir önleminiz söz konusu mudur?

Editör: Buğrahan Doğangil