Gerçekleştirilen basın toplantısında Odunpazarı Belediyesi tarafından Eskişehir Avrupa Birliği Derneği iş birliği ile Türkiye’de ve Eskişehir’de ilk kez düzenlenen Odunpazarı Dinleme, Diyalog, Dayanışma (3D) Gençlik Festivali’nin Uluslararası Demokrasi Festivalleri Derneği üyesi olması ile ilgili bilgi verildi. Toplantıda konuşan Eskişehir Avrupa Birliği Derneği Başkanı Doç. Dr. Erhan Akdemir; “ 3D festivalinde temel amaç toplumdaki siyasal aktörlerin bir araya gelerek birbirlerini dinleyebilmelerini sağlamak. Türkiye’de herkesin çok değişik fikirleri var ve herkes kendi fikrinin iyi olduğunu düşünüyor. Kimse başkalarını dinlemiyor. Biz bu işe ilk olarak dinleme olarak başladık. Birbirimizi dinleyebilirsek ortak sorunlarımızı keşfederiz diye düşündük. Diyalog kısmında birbirimizi dinlemeye başlarsak daha sonra diyalog kurabiliriz ve sorunlarımızı keşfedip çözüme yaklaşırız. Son D kısmında sorunlarımızı çözerken bir dayanışmaya ihtiyacımız var diyerek dayanışma olarak belirledik. Bu festivali bir demokrasi festivali şemsiyesi altında gerçekleştiriyoruz. Burada temel amaç kamu ve STK’nın güçlerini birleştirerek topluma bir değeri nasıl sunabilir, kamu – STK işbirliği ile toplum bundan nasıl faydalanabilir bunu ortaya koymaktı. Desteklerinden dolayı Odunpazarı Belediye Başkanı
Kazım Kurt’a teşekkür ediyorum” dedi.
ULUSLARARASI DEMOKRASİ FESTİVALİ TÜRKİYE’DE SADECE ESKİŞEHİR’DE
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise yaptığı konuşmasına, Odunpazarı Dinleme, Diyalog, Dayanışma (3D) Gençlik Festivali’nin Uluslararası Demokrasi Festivalleri Derneği üyesi olduğunu söyleyerek başladı. Başkan Kurt; “Temel amacımız demokrasinin katılımcı tarafını öne çıkarmaktı ve Eskişehir’de bunun gerçekleşeceğini kanıtlamaktı. Sonuç olarak biz bunu kanıtladık. Aynı tarihlerde festivaller iptal ediliyordu, gençlerin yan yana gelmesi halinde tehlikeli işlerin olacağı savunuluyordu ama bizim 3 günlük festival süremiz boyunca hiç bir olumsuzluk yaşanmadı. Biz bu festivalde Dinleme, Diyalog ve Dayanışma ilkeleri etrafında bütün STK’ların bütün partilerin düşüncelerini anlatabilmelerine olanak sağlayan bir ortam yarattık. Bunu yaparken de propaganda yapmadan, partizanlık yapmadan, nefret dili kullanmadan, biri diğerini ötekileştirmeden ve birbirine karşı ön yargılı olmadan bir tartışma ortamı yarattık. Bu festivalden sonra dünyanın pek çok ülkesinde örneğin, Danimarka, Finlandiya, İsveç, Estonya, Letonya, Litvanya, Estonya ve Norveç’te bu işin yaygın hale geldiğini gördük. Artık Türkiye’nin bir demokrasi festivali var ve bu festival Eskişehir’de yapılacak. Bu hem bizim kültürümüze bir katkı hem de Eskişehir’in tanıtımına bir katkı. Odunpazarı 3D Gençlik Festivalini 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. Yılında belki de Cumhuriyetin zaferi anlamında gerçekleştireceğiz” dedi.