Sivrihisar Belediyesi yaptığı suç duyurusunda şu ifadelere yer verdi;

"Müvekkil Sivrihisar Belediye Başkanlığı'nın, 31 Mart 2024 tarihli yerel seçimler neticesinde belediye başkanı ve yönetimi değişmiştir. Müvekkil Belediyenin  yeni yönetimi göreve geldikten sonra, müvekkil Belediyenin önceki yönetimleri tarafından gerçekleştirilen iş ve işlemleri detaylı bir şekilde incelemeye  başlamış, hukuka aykırı veya suç teşkil eden durumları tespit etme çalışmasına girmiştir.  Bu kapsamda yapılan incelemeler  neticesinde,  müvekkil Belediyenin önceki Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ve Gerçekleştirme Görevlisi Mehmet Fatih Han Kuzu hakkında suç teşkil eden kimi vakıalar tespit edilmiş olup, işbu tespit akabinde sayın Başsavcılığınıza  suç duyurusunda bulunmak gereği hasıl olmuştur. Şöyle ki;

 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bir gün önce 30/03/2024 tarihinde  seçim yasakları olmasına rağmen Belediye adına yapılmak istenen iftar organizasyonuna CHP Sivrihisar İlçe Başkanlığı tarafından itiraz edilmiştir. İşbu itiraz üzerine söz konusu iftarın Belediye tarafından yapılmayacağına,  iftarın hayırsever bir vatandaş tarafından yapılacağına dair Sivrihisar İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına  dilekçe sunulmuştur. 30.03.2024 tarihli bu dilekçeyi İbrahim Ayık isimli vatandaşın verdiği tarafımızca  haricen tespit edilmiştir. Ne var ki bu dilekçenin bir sureti müvekkil Belediye bünyesinde bulunmuyor olup, sayın Başsavcılığınızca  Sivrihisar İlçe Seçim Kurulundan celp edilmelidir. 

Söz konusu iftarı İbrahim Ayık isimli bir vatandaşın vereceğine dair yazılı dilekçenin  ismi geçen şahısça Sivrihisar İlçe Seçim Kuruluna sunulması üzerine, kurul bu iftarı seçim yasağı kapsamında değerlendirmemiş  ve iftarın verilmesine müsaade etmiştir. Bunun üzerine söz konusu iftar organizasyonu ilgili şahıs tarafından gerçekleşmiştir. 

Ne var ki, seçim sonuçları üzerine Belediye yönetiminin değişmesini takiben yapılan incelemelerde,  30.03.2024 tarihinde Yemek Dünyası Lokantacılık  Sosyal Hizmetler Gıda Tic. San. Ltd. Şti.'ye ait müvekkil Sivrihisar Belediye Başkanlığı adına kesilmiş  473.000,00 TL'lik fatura tespit edilmiştir.  Sonuç olarak, 30.03.2024 tarihinde İbrahim Ayık isimli vatandaş tarafından verileceği Sivrihisar İlçe Seçim Kuruluna yazılı şekilde beyan edilen  yemeğin faturasının müvekkil Belediye adına kesildiği ve müvekkil Belediyece ödendiği ortaya çıkmıştır. İşbu belgelerin tümünü EK 1 olarak sayın Başsavcılığınıza  ibraz ediyoruz. (EK 1 - 473.000 TL BEDELLİ VERİLEN YEMEĞE DAİR DOĞRUDAN TEMİN DOSYASI)

Üstelik, 473.000 TL bedelli söz konusu faturaya ilişkin Ödeme Emri Belgesi, 31.03.2024 tarihindeki yerel seçimlerden tam bir gün sonra, ihbar edilen Mehmet Fatih Han Kuzu tarafından düzenlenmiş olup, şüpheli Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü tarafından imzalanmıştır.  İşbu yemeğin İbrahim Ayık isimli vatandaş tarafından verileceğinin  yazılı olarak beyan edilmesine rağmen faturasının Belediyeye  kesilmesi ve müvekkil Belediyece  yemeğin bedelinin ödenmesi tamamen hukuka aykırı olup suç teşkil ettiği gibi, ayrıca önceki Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'nün seçimler akabinde görevi bitmişken, seçimlerden bir gün sonra düzenlenen Ödeme Emri Belgesi ile müvekkil Belediyede 473.000,00 TL zarar meydana gelmiştir. 
 İhbar edilen şahısların bu suretle GÖREVLERİNİ KÖTÜYE KULLANARAK BELEDİYE KASASINDA 473.000,00 TL KAMU ZARARI YARATTIĞI ORTADADIR. 
Önemle ifade etmek gerekir ki, EK 1 içinde yer alan belgeler incelendiğinde,  Belediyenin Mart 2024 sonuna doğru yemek verme hazırlıkları  yaptığı da kolaylıkla tespit edilebilmektedir.  Zira EK 1 içindeki belgeler  içinde belediyenin, 22.03.2024 tarihinde SİVRİHİSAR MERKEZ İFTAR YEMEĞİ BEDELİ için 2.000 adet mal alım işlemlerinin yapılması adına şüpheli Hamid Yüzügüllü tarafından, şüpheli Gerçekleştirme Görevlisi Mehmet Fatih Han Kuzu görevlendirilmiş ve şahıs Fiyat Araştırma Komisyonu üyeliğine atanmıştır.  Ayrıca bu işlem için tamamen hatalı bir şekilde DOĞRUDAN TEMİN usulüne gidilmiş olduğu da EK 1 içindeki "DOĞRUDAN TEMİN ONAY BELGESİ"nden anlaşılacaktır..  Söz konusu iftar yemeği için Kamu İhale Kanunu Madde 22'a da düzenlenmiş doğrudan temin usulünün uygulanabilmesi  kesinlikle mümkün değildir. Zira alınan hizmet, işbu kapsamında sayılmış hiçbir duruma girmemektedir.  22/a maddesi kapsamında düzenlenecek olan doğrudan temin işlerinde tek firmadan alınabilecek alımların gerçekleşmesi kanunen beklenmektedir. Bu yemek işinin söz konusu madde kapsamında yapılması mümkün değildir. Kanunu dolanarak, usulsüzlüklerle yapılan doğrudan temin dosyası ile Müvekkil Belediyenin   kamu zararına uğratıldığı ve bunun ihbar edilen şahıslar tarafından görevi kötüye kullanma suçu işlenerek meydana getirildiği  ortaya çıkmıştır. 


Diğer yandan, önemle belirtmek gerekir ki, doğrudan temin usulüne göre, satın alınmak istenen ihtiyaç için 3 adet teklifin verilmesi zorunludur. Ne var ki, bu kural da yerine getirilmemiştir.  Zira EK 1 olarak ibraz edilmiş evrakların içindeki teklif mektuplarından biri Yemek Dünyası Lokantacılık tarafından imzalanmış ve kaşe basılmış iken, diğeri Karacak Gıda İnşaat Turizm Hayvancılık Otomotiv San. Ve Tic. Ltd. Şti. Kaşeli ve imzalıdır.  Ne var ki, üçüncü teklif mektubunda sadece kime ait olduğu hiçbir şekilde belli olmayan bir paraf bulunmakta olup hiçbir şirkete veya gerçek kişiye ait kaşe ve imza bulunmamaktadır.  Söz konusu iftar yemeğinin verilmesine ilişkin usulüne uygun 3 adet teklif mektubu dahi olmaması kesinlikle kabul edilebilir değildir.

Son olarak ifade etmek gerekir ki, "Doğrudan temin" usulünde karar kılınmış Yemek Dünyası isimli şirketin vermiş olduğu teklif mektubunda, müvekkil Belediyeye sağlamış olduğu hizmetin içeriği kesinlikle anlaşılamamaktadır.  Birim fiyatı 215 TL olarak belirtilmiş  hizmetin içeriğine  neyin dahil edildiğini, bu paranın tam olarak hangi içerik için ödendiği kesinlikle bilinmemektedir.  Teklif mektubunda sağlanacak hizmetin içeriğinin kalem kalem belirlenmiş olması gerekirken böyle bir belirleme yapılmamıştır. Dolayısıyla bu husus da tamamen hukuka aykırıdır.

NETİCE-İ TALEP     :İhbar edilen önceki Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'nün, Belediyenin vermediği bir iftar yemeğinin faturasını Belediyeye kestirdiği, bunun karşılığında tam 473.000 TL kamu zararı doğduğu, iftar yemeğinin alımında birçok usulsüzlük yapıldığı, gerçekleştirme görevlisi Mehmet Han Kuzu'nun da bu hususta suç teşkil eden eylemlerde bulunduğu, ihbar edilen şahısların bu suretle kamu zararı doğmasına sebep olarak görevi kötüye kullanma suçu işledikleri sabit olmuştur. Bu sebeple, şüpheli şahıslar hakkında görevi kötüye kullanma suçları ile tespit edilen diğer suçlar hakkında sayın Başsavcılığınızca soruşturma başlatılması ve mevzuat gereği ceza soruşturması başlatılması için izin alınması gereken ilgili idarelerden söz konusu soruşturma izinlerinin alınması arz ve talep olunur. 31.05.2024"

Kesikbaş: "Kurban Bayramımız Kutlu Olsun" Kesikbaş: "Kurban Bayramımız Kutlu Olsun"

Editör: Buğrahan Doğangil