TÜGİAD Eskişehir'den 'Dijital Göçebeler' Açıklaması TÜGİAD Eskişehir'den 'Dijital Göçebeler' Açıklaması

Odunpazarı ilçesindeki 71 Evler Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda konumlanan İrtibat Ofisi, kırsal alandaki kalkınma projelerine daha yakından odaklanarak çeşitli sektörlerdeki yatırımcılara destek olmayı amaçlıyor. TKDK'nın bu hamlesi, Eskişehir ilinde tarım ve kırsal kalkınma konularında potansiyeli artırmayı, ekonomik büyümeyi desteklemeyi ve yeni iş olanakları yaratmayı hedefliyor.

TKDK'nın geniş kapsamlı hibe destek programları arasında süt hayvancılığı, besi hayvancılığı, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, işleme ve pazarlama alanlarında çeşitli sektörleri içeren destekler bulunuyor. Bu destekler, Eskişehir ilinin tarım potansiyelini geliştirerek ekonomik çeşitlenmeyi sağlamayı ve kırsal bölgelerdeki yaşam standartlarını artırmayı amaçlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü TKDK projeleri, tarım ve hayvancılık sektörlerinde yatırım yapmayı planlayanlara yönelik yüzde 50 ila yüzde 75 arasında hibe desteği sunarak bu alandaki teşvikleri artırıyor. Bu destekler, kırsal kesimde yaşayan vatandaşların gelir düzeyini yükseltmeyi, yaşam standartlarını iyileştirmeyi ve kırsal alanlarda sürdürülebilir kalkınmayı hedefliyor.

Ayrıca, TKDK'nın Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ve İl Müdürlüğü'nde görevli Müdür Yardımcıları ile Şube Müdürleri ziyaret etmesi, gelecekteki potansiyel yatırımlar ve projeler hakkında stratejik bir diyalog kurarak etkili bir platform oluşturuyor.