İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici'den Sigara Bırakma Günü Açıklaması İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici'den Sigara Bırakma Günü Açıklaması

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği, 2 yılda bir farklı şehirlerde düzenlediği eğitim kurslarına devam ediyor. Bu çerçevede bu yıl Osmangazi Üniversitesi iş birliğinde, TÇCD tarafından düzenlenen ‘7 Temel Eğitim Etkinliği’nden biri olan ‘Çocuklarda Karın ve Kolan Rektum Cerrahisi Kursu’ düzenlendi. Kursta, uzman doktorlar tarafından teorik anlatılan çocuk hastalıklarının tanı, tedavi ve iyileşme süreçleri asistan doktorlarla istişare edilerek ve farklı fikirler sunularak konuşuldu.
Düzenlenen kurs etkinliğinin sadece asistan doktorlar için değil, tüm katılımcılar için çok faydalı olduğunu ifade eden ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin İlhan, “Bu kurs süresi içerisinde eğiticiler olarak biz de bilgilenmiş oluyoruz. Maksadımız çocuklara yardım etmek ve onların sağlığını korumak. Biz de diğer arkadaşlarımızın bilgilerinden faydalanmış oluyoruz ve birbirimizi eğitiyoruz” dedi.

“Yedi Temel Eğitim Etkinliği olarak geçen kurslardan birini gerçekleştiriyoruz”
TÇCD Eğitim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdülkerim Temiz ise, düzenlenen kurs etkinliği hakkında bilgiler verdi. Kursun teorik bilgiler istikametinde interaktif ve yeni fikirlere açık bir ortamda düzenlendiğini ifade eden Temiz, “Çocuk cerrahisi asistanlarımıza yönelik yapılan bu kurs temel eğitim etkinliğidir. Bu grup hastalıklarda yapılan ameliyatların, tedavilerin, tetkiklerin değerlendirildiği, gözden geçirildiği, onlarla interaktif olarak tartışıldığı bir kursumuz. İki yılda bir yapılıyor ama interaktif bir kurs olduğu için çok fazla sayıda kursiyer alamıyoruz, 16 ile 20 arası değişen sayılarda gerçekleştiriyoruz. Katılımın fazla olması amacıyla sayıyı sınırlı tutuyoruz, çünkü sayı arttığı zaman verimliliği düşüyor. O yüzden bugünkü kursumuzda 20 arkadaşımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. TÇCD’nin önderliğinde ve yöneticiliğinde gerçekleştirilen bir kurs olduğu için Türkiye'deki tüm çocuk cerrahisi asistanlarına yönelik yapılan bir kurstur. Bu kursa isteyen her asistan katılabiliyor. Bu kurslar düzenli olarak yapılıyor. Asistan arkadaşlarımızın bu kurslara katılımı, onların eğitimlerine oldukça katkıda bulunuyor. Çünkü bu ağırlıklı olarak pratiğe, uygulamaya yönelik yapılan, hasta bazlı konuşulan, tartışılan kurslar, günlük pratiklerinde daha çok yararlanabilecekleri kurslar oluyor. Kursların verimli olduğunu da geri dönüşlerden alıyoruz, öğreniyoruz” dedi.

“Maksadımız çocuklara yardım etmek ve onların sağlığını korumak”
ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Hüseyin İlhan ise, kursiyerlerin Türkiye’nin değişik yerlerinden geldiklerini ve onlara ev sahipliği yapmaktan memnun oldukları söyledi. Düzenlenen kursların maksadından ve faydalarından bahseden İlhan, “TÇCD’nin düzenlediği bu kursa ev sahipliği yapmaktan memnunuz. Arkadaşlarımız Türkiye'nin değişik yerlerinden geldiler ve kendi bilgi seviyelerini yükseltmeye çalışıyorlar. Bu kurslarda bizim ve derneğimizin normal rutin çalışmaları içerisinde her yıl değişik illerde ve değişik şehirlerde yapılıyor. Bu yıl da Eskişehir olarak biz ev sahipliğini üstleniyoruz. Amacımız burada çocuklarımıza en iyi sağlık bakımını verebilmek ve kendi bilgi seviyemizi belirli bir seviyede, belirli bir kalitede tutabilmek. Tüm çabamız buradan bu buna yönelik olarak devam ediyor. Yedi alanda kurslarımız var, değişik olarak farklı tarihlerde, farklı şehirlerde, farklı yerlerde yerine getirilmeye çalışılıyor. Burada tabi ki çocuk cerrahisi alanı geniş bir alandır. Yani çocuğun boğazından kasığına kadar, kalp hariç bütün organların hastalıklarını ilgilendirebiliyor. Ondan dolayı biz sadece bu kursumuzda karın bölgesindeki organların hastalıklarıyla ilgili kendi asistan arkadaşlarımızın, uzmanlık öğrencisi arkadaşlarımızın bilgilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Teorik üzerine kurgulanmış, burada tartışmalı bir eğitim yani öyle kitaplarda çok okunamayabilecek olan daha doğrusu buradaki eğitici hocalarının tecrübelerini karşılıklı tartışarak elde ettikleri bilgileri ortaya koyan bir çalışma oluyor. Kitap okumak, teorik çıkıp biraz daha böyle karşılıklı bilgi aktarır bir şekilde kendi tecrübelerini yansıtacak veya öğrenci arkadaşlarımız, asistan arkadaşlarımızdan hocaların tecrübelerinden yararlanacak bir çalışma içerisindeyiz. TÇCD’nin bir sertifikasyon sistemi var. Onun içerisinde bunların hepsi sertifikalı aynı zamanda da Türk Tabipler Birliği Kurulu tarafından da puanlandırmış bir çalışmadır. Bu kurs süresi içerisinde eğiticiler olarak biz de bilgilenmiş oluyoruz. Maksadımız çocuklara yardım etmek ve onların sağlığını korumak. Biz de diğer arkadaşlarımızın bilgilerinden faydalanmış oluyoruz ve birbirimizi eğitiyoruz. Amacımız ülkemizde çocuk sağlığını en üst seviyede tutabilmek” ifadelerini kullandı.

“Mesleki eğitim açısından çok faydalı olduğunu düşünüyorum”
İzmir’de asistan doktor olarak çalışan Onur Kağnıcı ise daha önceki kurslara da katıldığını ve faydalı bulduğunu söyledi. Kağnıcı, "Buraya kursiyer olarak geldim. Hocalarımızın anlattıkları gibi Türkiye'nin dört bir yanından hem asistanlar hem hocalarımız büyük bir özveriyle burada kursu gerçekleştirmektedir. Hocalarımız bu kursları gerçekten bizlere en faydalı olacak şekilde hazırlıyor. Daha önceki kurslara da katılmıştım. Biz de mümkün olduğunca bu kurslara katılmaya çalışıyoruz. Mesleki eğitim açısından çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Önceki kurslara da katıldığım ve fayda gördüğüm için bütün kurslara katılmaya çalışıyorum. Hem bilgileri tazelemek hem yeni bilgiler edinmek, farklı bakış açıları kazanmak için bu kursların faydalı olduğunu düşünüyorum. Mümkün oldukça tüm asistan arkadaşların bu tarz kurslara katılması gerektiğini ve fayda göreceklerini düşünüyorum” şeklinde konuştu.