Ektaş açıklamasında;

Çinli Heyetten ESO'ya Ziyaret Çinli Heyetten ESO'ya Ziyaret

"Enflasyonun çift haneli rakamlarda %60-80’ler seviyesinde kronik hale geldiği ekonomik koşullarda; sözleşmesinde faiz belirlenmemiş adi alacaklara 2006 yılından beri uygulanan yıllık %9 kanuni temerrüt faizinin; haksızın karşısında hak sahibini, borçlunun karşısında alacaklıyı suçlunun karşısında mağduru korumadığını daha önce yaptığımız basın açıklamalarında dile getirmiş, 3095 Sayılı Kanunda değişiklik yapılarak yasal faiz ve yasal temerrüt faizlerinin aylık enflasyon verilerine uyarlanarak tahsiline yönelik düzenleme yapılmasını önermiştik.


Ancak; yıllık değerleme oranını %100’ün üzerinde arttıran, kamu alacaklarına, ticari alacaklara %48 faiz uygulayan  hükümet, adi alacaklara uygulanan yasal faizi yükseltmeyerek vatandaşın parasını pul yapmaya devam etmişti.
Yüksek enflasyon, düşük temerrüt faizi uygulaması borç sahiplerini borçlarını ödememeye teşvik eder hale dönmüş, açılan icra dosyası ile tahsil edilemeyen dosya sayısında anormal artışlar meydana gelmişti.


“Yetmez ama Evet”


Kamuoyunda uzun süredir devam eden yakınmalara, seçim bittikten sonra kulak kabartan yetkililer, nihayet bir adım attı.  Adi alacaklara uygulanacak yasal faiz 21.05.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile  yıllık %24’e yükseltildi.


Bu karar, belki borçluları bir miktar ödemelerini yapmaya teşfik edecektir. 
Bu karar, borçluların elini bir miktar yakacaktır.
Bu karar, yıllarca mağdur edilmiş alacaklı yurttaşların geriye dönük kayıplarını geriye getirmeyecek ancak hiç olmazsa bundan sonraki dönem için kayıplarını bir miktar telafi edecektir.
Diğer yandan, gerçekleşen ve önümüzdeki dönemler için beklenen enflasyon rakamları dikkate alındığında %24 olarak belirlenen oranın yine düşük kaldığı hak sahibi alacaklıların borcunu tahsil edemediği her gün zararlarının artmaya devam edeceği aşikardır.

Çözüm ise gayet basittir. 

Faiz oranını enflasyon rakamlarına bağlamak tek adil çözümdür. 


Her geçen ay bir önceki ayı aratan enflasyonist ortamda, alacaklıların daha fazla mağduriyetinin önlenmesi için 3095 Sayılı Kanunda değişiklik yapılarak yasal faiz ve yasal temerrüt faizlerinin aylık enflasyon verilerine uyarlanarak tahsiline yönelik düzenleme yapılması şarttır. 


Bir kez daha, mecliste grubu bulunan tüm partileri, bu adaletsizliği gidermek için çalışma yapmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verdi.
 

Editör: Buğrahan Doğangil