Eğitimde, Erasmus+ Ana Eylem 1 Öğrenme Hareketliliği alanında düzenlediği başarılı kurslarla öne çıkan Araxa Eğitim, iklim değişikliği ile mücadeleye katkı bulunmak ve sürdürülebilir bir geleceği teşvik etmek amacıyla hazırlanan ve Letonya Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen "Sustainable Solutions" (Sürdürülebilir Çözümler) adlı Erasmus+ KA220 Okul Eğitim Projesi’ne dahil oldu. "Sustainable Solutions" (Sürdürülebilir Çözümler) Erasmus+ KA220 Okul Eğitim Projesi ile iklim değişikliği ile mücadelede öncü bir rol üstlenecek Araxa Eğitim, projeyi Portekiz, Hırvatistan, Yunanistan, Romanya ve Litvanya gibi çeşitli ülkelerden oluşan uluslararası konsorsiyumun ortaklığıyla yürütecek.


Sürdürülebilir çevre bilinci oluşturacak

Proje ile iklim değişikliğinin karmaşıklığını ve dijital becerilerin bu sorunun çözümündeki kritik rolünün vurgulanması, öğretmenlere, öğrencilere ve paydaşlara iklim değişikliği ile mücadele için gerekli dijital becerilerin ve eğitimin sunulması, okullarda ve topluluklarda uygulanabilir, sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesi, sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamak amacıyla bilinçli ve katılımcı bireylerden oluşan bir ağın kurulması hedefleniyor.  Proje sonrasında, iklim değişikliği ile mücadele için gerekli dijital beceri ve bilgiye sahip öğretmen, öğrenci ve ilgili paydaşların sayısında belirgin bir artış sağlanması, okullarda ve topluluklarda iklim değişikliği ile mücadele için sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesi ve başarılı bir şekilde uygulanması, sürdürülebilirliğe odaklanmış, bilinçli ve katılımcı bireylerin oluşturduğu bir ağın kurulması ile projenin en iyi uygulama örneklerinin ve entelektüel çıktılarının diğer okullar ve topluluklarla paylaşılması ve yaygınlaştırılması amaçlanıyor. 

Alpu Dertlerinden Kurtuldu Alpu Dertlerinden Kurtuldu

Proje üç temel öncelikten oluşuyor

Projeyle ilgili şirketten yapılan yazılı açıklamada; “Bu proje, iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunma ve daha sürdürülebilir bir geleceği teşvik etme amacı taşıyor. Sustainable Solutions, iklim değişikliğine dikkat çekme, eğitim profesyonellerine destek sağlama ve dijital beceri geliştirme gibi üç temel önceliği benimseyerek bu hedeflere ulaşmayı amaçlıyor.  Projeye ait fikri çıktılar, bu hedeflere ulaşma yolunda yenilikçi ve somut kaynaklar sunarak büyük bir katkı sağlamaktadır” denildi.

Editör: Yasin Karaçam