Öncelikle okuyan siz değerli takipçilerimize merhaba, Ben Berk Balkanlı, Eskişehir ve İstanbul’da mesleki faaliyetlerini sürdüren genç bir Türkiye Cumhuriyeti ferdiyim. Bu yazımda sizinle buluştuğum ilk yazım olacak. Bu şansı veren EHA ailesine özellikle Soner Yüksel beye teşekkür ederim. Bu yazımı meslektaşlarıma gelme yoğunluğu artan ‘evleneli 1 sene olmadı nasıl anlaşmalı boşanabilirim?’ soruna ilişkin kaleme alacağım. Ekonomik koşulların olumsuz değişmesi, bireylerin aile kurumuna bakışının değişmesi evliliklerinde ömrünü kısaltmıştır. Hukukumuzda kural olarak 1 sene dolmadan anlaşmalı boşanmak mümkün değildir. 1 senelik süre hakim tarafından resen dikkate alınır. Bu cevap genelde vatandaşımızın duymak istediği cevap pek tabi değildir. Bu cevabın karşısında genelde vatandaştan gelen ikinci soru ‘tek celsede boşanmam mümkün olur mu?’ sorusudur. Taraflar mesleğinde ehil avukatlar eşliğinde 1 seneden kısa evliliklerini tek celsede çekişmeli dava şeklinde sonlandırabilirler. Dilekçe teatisi bittikten sonra taraflar tanıklarını hazır eder ise, hakiminde onayı olmak şartıyla en yakın güne duruşma verilebilir ve çiftler kısa süre içerisinde boşanabilir. Bahse konu dava sürecinde 1 senelik sürenin dolması halinde taraflar çekişmeli bu davalarını bir protokol sunmakla anlaşmalı boşanmaya çevirmeleri de mümkündür. Yine; anlaşmalı boşanma davalarında süreç içerisinde davanın çekişmeliye dönmesi de hukuken mümkündür. (BKNZ: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 27.02.2018 Tarihli 2016/12347 E. , 2018/2564 K. Sayılı Kararı)

Unutulmamalıdır ki; her türlü hukuki süreci avukat ile birlikte yürütmek, hak kaybının önüne geçer. İyi günler,