Vali Yardımcısı Ali ÇETİN Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş’ün yansıra, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ESOGÜ Ziraat Fakültesi, Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ziraat Odaları, Eskişehir Ticaret Borsası, Eskişehir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Eskişehir Sulama Birliği adına görevlendirilen kurum temsilcileri katılım sağladı.

Toplantı İl Müdürü GÜMÜŞ’ün açılış konuşmasından sonra, Tarımsal Üretim Planlama Birim Sorumlusu Ziraat Mühendisi Okay KOÇ’un ve Hayvan Sağlığı ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Şube Müdürü Vekili Veteriner Hekim Oğuz UMUR’un konu hakkında ayrıntılı bilgileri içeren sunumlarıyla başladı.

İthalat ve İhracat Oranları Belli Oldu İthalat ve İhracat Oranları Belli Oldu

Sunumların ardından, yapılan detaylı çalışma neticesinde, önümüzdeki 3 yıl için uygulanmak üzere hazırlanan ilimiz hayvansal ve su ürünleri üretim planı tamamlanarak karara bağlanıp değerlendirilmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığına gönderildi.

Son yıllarda ekonomik, sosyal ve çevresel gelişmeler ile küresel iklim değişikliği, su kısıtı, artan nüfus ve kentleşme gibi faktörler gıda arz güvenliğinin önemini artırmıştır. Pandemi ve coğrafyamızdaki çatışmalar gıda milliyetçiliğini tetiklemiştir. Bu durum gıda arz güvenliğini temin etmek için doğal kaynakların optimum kullanımını sağlayacak etkin bir planlama sürecini zorunlu hale getirmiştir.

                Bu kapsamda bakanlık politikalarımız kayıtlılık, kalite, verimlilik, yatırım ve sürdürülebilirlik olmak üzere beş eksen üzerinde şekillendirilmektedir. Bu amaçla, 5488 ve 5403 sayılı kanunlarda değişiklik yaparak üretim planlaması, sözleşmeli üretim, kayıtlılık ve işlenmeyen arazilerin üretime kazandırılması ile yeni normallere göre politikalar oluşturulmaktadır. Böylece arz güvenliğimizin sürdürülebilir olması sağlanacak, üreticilerin gelir düzeyi artırılacak ve ülke ekonomisine katkı sağlanmış olacaktır.

                5 Nisan 2023 tarihinde 5488 sayılı Tarım Kanunu'nda yapılan değişiklikle tarımsal üretim planlanması konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir. Tarımsal üretimin planlanması, gıda güvencesi ve güvenliğinin sağlanması, verimliliğin artırılması, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için Bakanlıkça belirlenen ürün veya ürün gruplarının üretimine başlanmadan önce izin alınması zorunlu hale getirilmiştir.

                Bu kapsamda ürünlerin arz ve talep miktarı dikkate alınarak tarım havzası veya işletme bazında hangi ürün veya ürün gruplarının üretileceğinin belirlenmesi, stratejik ürünlerde arz güvenliğinin korunması, ülke ihtiyacına göre asgari ve azami üretim miktarlarının tespit edilerek, arz fazlası veya eksikliğinin oluşmasının önüne geçilmesi sağlanacaktır.

                Stratejik ürünlerin, en uygun yerde üretilmesi/yetiştirilmesiyle birlikte, kaynak kullanımında optimizasyon, verimlilik ve tarımsal hasılada artış sağlanması, hasat döneminde üreticilerimizin pazarlama sorunu yaşamalarının önüne geçilmesi, refah düzeylerinin yükselmesine katkı sağlanması ve iklim değişikliği dikkate alınarak doğal kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımı temin edilerek, suyu merkeze alan bir üretim planlaması amaçlanmıştır. Böylece üreticimizi koruyup güçlendirirken, tüketicimizin de artan refahtan pay alması sağlanacaktır.

                Yıllardır ülke gündeminde olan stratejik ürünlerde arz güvenliğini temin edecek üretim planlaması sürecini, bütüncül bir yaklaşımla ve suyu merkeze alarak başlatılıyor.