Yerel mahkemeden sonra üst mahkeme de bu kararı onamış. Gerekçe neymiş efendim 1. Sınıf tarım arazisi evet Alpu ovası önemli.Peki imara açıp oteller ve eğlence merkezi haline getirdiğiniz fabrikalar bölgesi önemli değil miydi?25 yıllık yerel iktidarınızda imara açtığınız Söğütönü, Kızılyer, Sümer, Aşağısöğütönü, Fabrikalar bölgesi, Karagözler 1.  sınıf tarım arazisi değil mi?Kaçak villa yaptığınız Söğütönü 1. Sınıf tarım arazisi değil mi?Ya da belediyelerdeki üst düzey bürokratlarınızın gölet manzaralı kaçak yapıları koruma havzası içinde değil mi?Bu liste uzar gider derdiniz 1. Sınıf tarım arazileri ya da  doğa, yeşil ağaç yatırımın gelişimin önünde takoz olmak mı?Keşke URAYSİM gibi bir projenin iptali için gösterdiğiniz hassasiyetin binde birini Odunpazarı Belediyesinin beton ve plastik yığınına çevirdiği Hamamyolu projesi için gösterseydiniz. Bu proje kapsamında kesilen ağaçlar için feryat etseydiniz belki inandırıcı olurdunuz.Bu gayretinizi Eskişehirin alt yapı, imar, şehir içi ulaşım, otopark gibi yerel yönetimlerin asil görevlerini yerine getirmek için gösterseydiniz biz de  sizi takdir edip destek verseydik.Ne yazık ki derdiniz 1. Sınıf tarım arazileri ya da  doğa değil şehrin gelişimine engel olmak.Şehrimiz ve ülkemiz için önem arzeden URAYSİM projesinin gerçekleşmesi için M.H.P. olarak takipçisi olacağız dün olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vereceğiz.