Gerçekleşen meclis toplantısında bir önceki meclis toplantısında ilgili komisyonlara gönderilen 18 gündem maddesi görüşüldü. Meclis toplantısında görüşülen gündem maddelerinden Odunpazarı Belediyesi’nin 2023 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile ilgili gündem maddesi ön plana çıktı. Meclis toplantısında görüşülen gündem maddelerinden 16 oy birliği, , Odunpazarı Belediyesinin 2023 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabının da olduğu 2 gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.

ESO Gençleri Destekliyor ESO Gençleri Destekliyor

Odunpazarı Belediyesi’nin bir sonraki meclis toplantısının 3 Haziran 2024 günü saat 17.00’de yapılmasına karar verildi.