Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlenen “ORPHEUS Bilgilendirme Çalıştayı” Öğrenci Merkezi Salon 2009’da katılımcılarla buluştu.

Çiftçilere Tarlada Kazandıracak Eğitim Çiftçilere Tarlada Kazandıracak Eğitim

Etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Resul Usul, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gülşen Akalın Çiftçi, Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Deniz Taşçı, Prof. Dr. Gül Güner Akdoğan (ORPHEUS Etiket Komisyonu Eş Başkanı, İzmir Ekonomi Üniversitesi), Prof. Dr. S. Hakan Örer (ORPHEUS Yönetim Kurulu Üyesi, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Biyoetik İzleme Grubu Başkanı, Koç Üniversitesi), Prof. Dr. Feyza Arıcıoğlu (YÖKAK Kurul Üyesi, YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Komisyonu Başkanı, ORPHEUS Türkiye Büyükelçisi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü), Prof. Dr. Yasemin Gürsoy Özdemir (Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Direktörü), Prof. Dr. Müge Yemişci Özkan (Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü) ile öğretim üyeleri ve çok sayıda lisansüstü öğrencisi katılım sağladı.
“Doktora eğitiminde kalite standardını oluşturmada ORPHEUS belirleyici kurum”
Açılış konuşmasında doktora ve lisansüstü öğrencilerine aktarılan bilginin kritik rol oynadığına vurgu yapan Prof. Dr. Ali Resul Usul, “ORPHEUS’un doktora programlarını uluslararası standartlara uygun olacak şekilde güncelleme ve ulusal akreditasyon gerekliliklerine göre revize etme çabalarını takdirle karşılıyoruz. Ülkemizde birçok sağlık bilimleri enstitüsünün ORPHEUS üyeliğine girmiş olması ve ORPHEUS etiketini alma çabaları bilim insanlarının uluslararası tanınırlığı açısından önem arz etmektedir. Bu çerçevede doktora eğitiminde iyi uygulamaların yürütülmesi, uygun araştırma ortamlarının oluşturulması ve lisansüstü çalışmalardan nitelikli yayınların üretilmesi adına enstitümüz öğretim üyelerinin süreçle ilgili bilgilendirilmesi adına konuşmacılara teşekkürlerimizi sunuyorum.” dedi.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Çiftçi: “Standartlarımızı yükseltmeyi amaçlıyoruz”
Prof. Dr. Gülşen Akalın Çiftçi, “Sağlık Bilimleri Enstitüsünün Kalite İç Güvence Sistemi Eylem planları çerçevesinde doktora eğitiminin kalite etiketi ile tescillenmesi adına çalışmalara başlamış bulunmaktayız. ORPHEUS, biyotıp ve sağlık bilimlerinde yürütülen doktora eğitiminde temel standartları ve en iyi uygulamaları geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefleyen, doktora programlarından mezun olanların sahip olacakları yeterliliklerin standartlarını yükseltmeyi amaçlayan, yükseköğrenim kurumlarından oluşan uluslararası bir organizasyondur. Biz de Sağlık Bilimleri Enstitüsünün Kalite İç Güvence Sistemi Eylem planları çerçevesinde doktora eğitiminin kalite etiketi ile tescillenmesi adına çalışmalara başlamış bulunmaktayız.” şeklinde konuştu.
Çalıştay konuşmacılara hediye takdim edilmesinin ardından sona erdi.
ORPHEUS nedir?
ORPHEUS, Biyotıp ve Sağlık Bilimlerinde yürütülen doktora eğitiminde temel standartları ve en iyi uygulamaları geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefleyen, doktora programlarından mezun olanların sahip olacakları yeterliliklerin standartlarını yükseltmeyi amaçlayan, yükseköğrenim kurumlarından oluşan uluslararası bir organizasyondur.