Odunpazarı'nda Eskişehir'in Kültürü Yaşatılıyor Odunpazarı'nda Eskişehir'in Kültürü Yaşatılıyor

Eskişehir Türk Ocağı’nda; ‘Mehmet Akif Ersoy’un Mücadelesi’ isimli konferansı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Dönmez verdi. Dönmez, konferansta yaptığı konuşmada, “Hayatı mücadelesinden, mücadelesi hayatından ayrılamayan Mehmet Akif’in şiiri, düşüncesi, yazıları, tenkitleri, hitapları bir bütün olarak mücadelesinin göstergesi olur. Akif’in mücadeleyle şekillenen düşüncesini ve estetiğini kendi kimliğinden ayırmak imkansızdır. O, yüksek sesle mücadelesini sürdürürken yeri geldiğinde suskunluğuyla da aynı tavrı sürdürmesini bilmiştir. Akif’in mücadelesindeki kilit kavram tenkitçiliğidir. O, her fırsatta ortaya koyduğu tenkitçi yönünü öncelikle kendi mensup olduğu davaya yöneltir. Belki de hiçbir fikir adamı mensup olduğu zümreye karşı bu kadar ağır tenkitçi bir tavır takınmaz. Hayatı yoksullukla mücadele içinde geçen Akif, hiçbir zaman kişisel çıkarlarını şahsiyetinin önüne koymaz. İstiklal Marşı için teklif edilen 500 lirayı reddettiğinde cebinde borç aldığı 2 lirasının olması bunun en açık delilidir. Hayatı cehaletle mücadele halinde geçen Akif, topluma ulaşabilmek adına her yolu kullanmış, ilk dönem Burdur mebusluğu yaptığı mecliste ise daha çok susmayı tercih etmiştir. Bu, onun mücadele anlayışının siyasi temellere dayanmayan, siyaseti aradan çıkaran bir zeminde geliştiğini gösterir. Akif’in mücadelesinin en temel özelliklerinden biri de yeise yer vermemesidir. O, kurtuluşu inanmak ve ümit etmekte görür. Onun ümidi, inanmış bir insanın ümididir. Ona göre inanan insan üstündür ve kazanacaktır. Günümüz Türkiye’sinin ve diğer Müslüman devletlerinin içinde bulunduğu şartlara bakıldığında Akif’in mücadelesinin fikri boyutta hâlâ devam ettiği söylenebilir. Onun tenkit ettiği konular bugün geçerliliğini sürdürmekte ve Akif’in muhalefeti ve mücadelesi hâlâ anlaşılmayı beklemektedir” ifadelerine yer verdi.
Konferans sonunda Türk Ocakları Eskişehir Şubesi Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal tarafından konuşmacı Doç. Dr. Erdem Dönmez’e şükran beratı takdim edildi.