ETO 130. Yılında Çanakkale Şehitliğini Ziyaret Etti ETO 130. Yılında Çanakkale Şehitliğini Ziyaret Etti

Başlangıcında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, şehrimizin değerli tüm kurumları ve yöneticilerinin de desteği ile başlanılan bu güzide projenin bu hale gelmesi ülkemiz ve şehrimiz için büyük bir kayıptır. Bugüne kadar URAYSİM Projesi için yüz milyon TL’ den fazla yatırım yapılmıştır. Tamamen çevreci bir ulaşım aracı olan demiryollarının, ülkemizdeki demiryolu merkezi olan şehrimiz bu kararla ağır bir yara almış bulunmaktadır. Oysaki proje çok iyi planlanmış, Alpu ovası ve çiftçilere zarar vermeyecek şekilde planlanmıştı. İhtiyacı gereği bu tip test alanları düz ve ova yapısına mevcut bölgelerde kurulması gerekmektedir. Bu projenin dünyadaki tüm muadilleri de benzer alanlarda kuruludur. Son yıllarda ülkemizdeki demiryolu endüstrisinin gelişimleri herkes tarafından bilinmektedir. Yüzlerce firmamız bu alanda çalışmakta, ülkemizin ihtiyaçlarını milli olanaklar ile karşılamanın yanı sıra çok yüksek miktarlarda ihracat ile ülke ekonomisine destekler sağlamaktadır. Demiryollarının uluslararası standartlardaki ihtiyaçları gereği her ürünün test edilip uluslararası standartlarda sertifikalandırmanız gerekilmektedir. Güncelde de değerli ve büyüyen firmalarımız yaptıkları ürünleri yurtiçinde test edememekte ve yurt dışına yüksek bedeller ödeyerek maddi kayıplara uğramaktadır. Bu bazen firmalarımızın potansiyel işlerini kaybetmesine kadar gitmektedir. Ayrıca URAYSİM Projesi, civar ülkelerden de bu alandaki ihtiyaçlarını karşılayarak ülke ekonomimize destek sağlayacak şekilde kurgulanmıştır. 
İlgililere defalarca konunun bizler tarafından oluşturulan çeşitli çalışmalarımız ile aktarılma taleplerimiz cevapsız bırakılmıştır. Mahkemelere Raylı Sistemler Kümesi olarak müdahil olunmuş ancak gelinen noktaya ne yazık ki engel olunamamıştır. Öncelikli olarak Türkiye’nin Demiryollarındaki Lokomotifi Eskişehir halkımızdan, sektörümüzden ve üyelerimizden özür dileriz.  
Bu kararla harcanan emek ve yatırımların heba olması bizleri derinden üzmüştür. RSK Raylı Sistemler Kümesi olarak bu projenin yine takipçisi olacak, gerçekleşmesi için çabalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğimizi tekrar belirtmek isteriz. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Ramazan YANAR
Raylı Sistemler Kümelenmesi 
Yönetim Kurulu Başkanı