ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve TOBB delegasyonuyla Brüksel'de gerçekleştirilen, 750 şirketin katılım sağladığı, Avrupa Parlamentosu Genel Kurul salonunda yapılan “European Parliament of Enterprises 2023” (Avrupa Şirketler Meclisi) toplantısına katıldı. Enerji konusunun gündeme alındığı toplantıda Başkan Kesikbaş söz alarak şunları söyledi; 

"AB'deki ve AB dışı ülkelerdeki KOBİ'ler, hem yeni küresel durum hem de iklim krizinin gerektirdiği enerji dönüşümü karşısında benzer zorluklarla karşı karşıyadır.

Öte yandan, Avrupa'nın iklim ve enerji direncine yönelik stratejisini güçlendirmek amacıyla, komisyonun sürdürülebilir finans çerçevesini gözden geçirerek açık bir ekonomiye yatırımları teşvik etmesini ve hem Avrupa hem de AB dışı ülkelerdeki KOBİ'lerin ihtiyaçlarını karşılamasını sağlaması gerektiğine inanıyoruz. .

Bu zorlukların hep birlikte aşılması için AB'nin ötesine geçerek Türkiye gibi AB dışı ülkeleri de kapsayacak küresel işbirliğine ihtiyaç olduğu açıktır.

İnönü Tarımında Verimlilik Arttırılacak İnönü Tarımında Verimlilik Arttırılacak


Bunun için nasıl bir mekanizmaya ihtiyaç duyulduğu, komisyonun bu konuda ne gibi hazırlıklar yaptığının çok önemli olduğunu düşünüyorum."