Eskişehir Anadolu Lisesi idaresi ve velileri gerek basında gerekse sosyal medyada oluşturmaya çalıştıkları yanlış ve yanıltıcı haberlerle Millî Eğitim Bakanlığımızı, Valiliğimizi, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzü gerçeklikten ve bilimsellikten uzak haberlerle yanıltmaya çalışmakta, kamu kurum ve kuruluşlarının kaynaklarını zarara uğratacak kararlar oluşturma yönünde baskı oluşturmaya çalışmaktadır.

Özel yetenekli bireylerin topluma, millete ve devlete fayda sağlayacak bir şekilde kazandırılmasının hangi ölçüde önemli olduğu neredeyse tüm dünyada bilinen ve üstünde durulan bir konu haline gelmeye başlamıştır. Bu konuda bizim devletimiz de buna uygun hareket ederek yeni yapılar ve sistemler oluşturmaktadır. Bu yeni yapılanma içinde kurulan TOBB BİLSEM binamız ile ilgili ortaya çıkan ve atılan söylemler bizleri bir hayli üzmüştür. BİLSEM standartları gereğince bakanlıklarımız tarafından tasarlanmış, kurum binamız üstünde hak talep etme yönündeki algılar ise bizleri kaygılandırmaktadır.

Bilim Sanat Merkezleri (BİLSEM) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlıdır. “573 no.lu KHK’nin 3. Maddesi a-bendinde, ‘Özel eğitim gerektiren birey’, çeşitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren birey olarak tanımlanmıştır. Yine aynı KHK’nin 4. Maddesi a- bendinde ‘Özel eğitim gerektiren tüm bireyler, ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır.’ denilmektedir. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 33. Maddesinin b- bendinde ise ‘BİLSEM’lerde, özgün ürün, proje ve üretimlerin gerçekleşmesi için öğrencilerin yeteneklerine uygun zenginleştirme ve hızlandırma yoluyla farklılaştırılarak proje tabanlı, disiplinler arası eğitim programı uygulanır ve eğitim etkinlikleri düzenlenir.’ denilmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere özel eğitim gerektiren bireyler, “özel olarak tasarlanmış” eğitim program ve ortamlarına ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple tam da belirtilen kıstaslarla tasarlanmış, planlanmış ve desteklenmiş kurum binamız, Eskişehir Anadolu Lisesi gibi başka bir okulun kullanımına uygun değildir. Çünkü bizim sınıflarımız normal okul sınıfı şeklinde değil, sabit, planlanmış ve amaca uygun tasarlanmış sınıflar ve atölyelerden oluşmaktadır.

Kurumumuzda 2-12. sınıf düzeyinde öğrenciler bulunmaktadır. 4 farklı program uygulanmaktadır (Destek, BYF, ÖYG ve Proje). Bunlar içerisinde öğrenci sayısının en fazla olduğu gruplar ise destek programdadır. Yani 2,3 ve 4.sınıflardan oluşan ilkokul gruplarıdır. Sadece ilkokul öğrencilerinin kurumda olduğu saatlerde lise öğrencileri ile aynı sınıf-koridor ve tuvaletleri kullanımı uygun değildir. Pedagojik olarak sosyal öğrenme kapsamında lise öğrencilerinin davranışları olumsuz örnek teşkil edebilir. Kız-erkek ilişkileri, birbirleri ile argo küfür içerikli iletişimleri, sigara kullanımı vb. Fiziksel olarak aynı ortamda bulundukları için iletişimleri kaçınılmaz olacak, olası bir olumsuz iletişimde lise öğrencilerinin fiziksel güçlerini kullanarak zorbalık yapmaları söz konusu olabilir. Konu ile ilgili yapılmış akademik çalışmalarda ilkokul ve lise düzeyinde karma eğitim yapılan kurumlarda yaşanabilecek olumsuzluklar ortaya konulmuştur.

Basına yansıtılan haberlerde BİLSEM standartlarına ve ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmış Tepebaşı BİLSEM kurumumuzun itibarının ufak bir azınlık tarafından zedelenmeye çalışıldığı görülmektedir. Kurum binamızın yeni olmasına dikkat çekilerek gerekli ilginin görülmediği yönündeki açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Tepebaşı TOBB Bilim ve Sanat Merkezi’mizde binamız yeni olmasına rağmen güncel olarak 395 (350’si ilkokul ve ortaokul) ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde özel yetenekli öğrencimiz, Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sağlayacak şekilde hazırlamaktadırlar. Bu sayının önümüzdeki yıl 600’ü geçeceği öngörülmektedir. Bakanlığımız ve genel müdürlüğümüzün yaz atölyeleri uygulamasıyla birlikte yalnızca özel yetenekli öğrencilerimize değil, tüm öğrencilerimizin de gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Ülkelerin bilim ve teknoloji alanında gelişmişlik düzeylerini artırma, istek ve çabaları özellikle uzay araştırmaları ve uzaya çıkma yarışı ile belirgin bir hale geldiği ortamda, özel yetenekli bireyler ile ilgili yapılan tüm çalışmalar göstermektedir ki; özel yetenekli bireyler ülkelerin politik stratejilerini belirlemekte de etkin bir rol oynamaktadır. Böyle bir ortamda bu konunun hassasiyetine ve yapılan kurum yatırımlarına gölge düşürecek spekülatif söylem ve kurum binası üstünde hak talep etme, başka bir kuruma tahsis etme yönündeki eğilimin kamu kurumlarını zarara uğratacağı da gözden kaçmaması gereken bir unsurdur. Bakanlığımızın ve il müdürlüğümüzün, dünyada politik stratejilerin belirlenmesinde dahi etkili olduğu ispatlanan özel yetenekli bireyler için tasarlanmış kurum binamızın, uygun olmayan başka bir kuruma tahsis edilmesi gibi bir hatanın içinde olmayacağı pekâlâ ortadadır.

Aynı zamanda basına yansıyan haberlerde, kurum binamız üstünde hak talep etme eğiliminde bulunanların devlet yetkilileri ile görüştüğü ve devlet yetkililerinin de edilen talebe sıcak baktığı yönünde açıklamalar görmekteyiz. Bu durum yetkilileri ve ilgili mercileri töhmet altında bırakmaktadır. Eskişehir Anadolu Lisesi İdaresi ve velileri kamu kurumlarını zarara uğratacak, kanunla belirlenmiş hakları ihlal edecek kararları devlet büyüklerimizin kabul ettiği yönündeki haberleri yaymakta ve yayınlamaktalardır.

Son olarak yaptıkları haber metninde yemekhane, spor salonu ve kütüphanesi olan okul istediklerini belirtmişlerdir. Oysa taşınmayı ısrarla istedikleri TOBB BİLSEM okulumuzda da halihazırda bunlar mevcut değildir.

Raylı Sistemler Program Geliştirme Çalıştayı Gerçekleştirildi Raylı Sistemler Program Geliştirme Çalıştayı Gerçekleştirildi

Eskişehir Anadolu Lisesi öğrencilerinin mağduriyeti giderilirken TOBB BİLSEM öğrencilerinin mağdur edilmemesini istiyoruz.