Eskişehir il sınırları içerisinde 15 Mart – 15 Haziran 2024 tarihleri arasında iç su balıklarının (sazan, yayın, kadife, siraz, tatlı su kefali, diğer türler) amatör ve ticari amaçlı olarak avlanması ve satış yasağı başladı.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan “5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2020/20)” ile “5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2020/21)” hükümleri gereği Eskişehir ili genelinde 15 Mart – 15 Haziran 2024 tarihleri arasında iç su balıklarının (sazan, yayın, kadife, siraz, tatlı su kefali, diğer türler) amatör ve ticari amaçlı olarak avlanması ve satışı yasaklandı. Ayrıca iç sularda 15 Mart-30 Nisan 2024 tarihleri arasında Sudak Tatlısu Levreği ile 15 Aralık-31 Mart 2024 tarihleri arasında Turna Balığının satışı veavlanması da yasaklandı.


Bu kapsamda, Eskişehir İli genelindeki perakende su ürünleri satışı yapan işletmelerin, yasak olmayan bölgelerden menşei belgeleriyle birlikte getirdikleri iç su balıklarını satışa sunmadan önce Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvuru yaparak stok tespiti yaptırmaları ve satış izni almaları gerekmektedir. Su ürünleri avcılığının yasak olduğu bu dönemde balıkçı gemilerinin de karaya çekilmesi zorunludur.


Su Ürünleri av yasağı denetimleri, Eskişehir İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli teknik personel, Emniyet, Jandarma, Orman Muhafaza teşkilatlarında görevli personel ile 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ile belirlenmiş koruma ve kontrolle vazifeli diğer kamu görevlileri, belediye zabıtası amir ve mensupları tarafından yapılmakta olup; göl, gölet, akarsular ve su ürünleri satışı yapılan işletmelerde gerçekleştirilecek kontrol ve denetimlerde, yasak dönemde su ürünleri avcılığı ve/veya Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden izin almadan iç su balıkları satışı yaptığı tespit edilen balıkçı/işletmelere yasal işlem uygulanacaktır.


Su ürünlerinde av yasağının amacı, üreme dönemine giren balık stoklarını korumak ve gelecek nesillere aktarmanın yanı sıra özellikle bu sektörden geçimini sağlayan ticari balıkçıların ve tüketicilerin korunması, su ürünleri kaynaklarımızdan ekonomik olarak yararlanmak, su ürünleri üretimini arttırmak, ekonomik türleri geliştirmek, su ürünleri kaynaklarının daha akılcı yönetilmesini sağlamaktır.

Eskişehir'de 30 Kilometrelik 'Farkındalık' Turu Eskişehir'de 30 Kilometrelik 'Farkındalık' Turu


1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde ticari ve amatör balıkçılarımızın herhangi bir cezai yaptırıma maruz kalmamaları açısından yasaklara uymaları, uymayan kişileri uyarmaları ve ilgili kurumlara bildirmeleri, stokların korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önem arz etmektedir.