Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisleri Esra Emir, Osman Erbilgiç ve Muazzez Günay tarafından Sarıcakaya İlçesi, Düzköy Mahallesinde üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Üretimde kaliteli ve ilaç kalıntısı bulunmayan ürün elde edilmesi, kalıntı sorununun çözümü için üreticilerin bilgi ve tecrübesinin arttırılması ile sağlıklı, güvenilir ve kontrollü ürün yetiştirilmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik olarak yaprağı yenen sebzelerde bitki hastalık ve zararlıları için Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilen Geçici Tavsiyeli Bitki Koruma Ürünleri ve Biyoteknik Mücadele konuları hakkında üreticilere bilgi verildi.
Toplantı bitiminde “Yaprağı Yenen Sebzelerde Kalıntıyla Mücadele Eylem Planı” kapsamında yaprağı yenen sebzelerde biyoteknik çalışmaların yapılacağı demonstrasyon alanlarında sarı ve mavi yapışkan tuzaklar Sarıcakaya ilçesinde üreticilerin serasına takıldı.