Eskişehir Sanayi Odası tarafından hazırlanan "İhracat Etki Anketi", ülkemizdeki mevcut ekonomik koşulların ihracat sektörü üzerindeki etkilerini anlamak ve değerlendirmek amacıyla yapıldı. Bu geniş kapsamlı araştırma çalışmasına tam 224 kuruluş katıldı. Bu kuruluşlardan elde edilen veriler hem Eskişehir sanayisinin ihracatı hem de ülkemizin bu zorlu dönemdeki ihracatı üzerine oldukça önemli verilerin elde edilmesini sağladı.

Eso

ESO'nun "İhracat Etki Anketi"nden son derece dikkat çekici sonuçlar çıktı. Gerçekleştirilen ankette kur, faiz ve enflasyon gibi ekonomik parametrelerin dış ticaret dinamiklerini ne ölçüde etkilediği saptanmaya çalışıldı. Bu çalışmaların sonucunda ise;

"▪ Döviz fiyatlarındaki dalgalanmalar ihracat fiyatlarını etkilemektedir. Döviz kurunun yükselmesi bir taraftan üretim maliyetlerini artırırken, diğer taraftan ihracat yapan firmaların için ihracat fiyatlarını uluslararası piyasalarda rekabetçi hale getirebilmekte ve ihracatı artırabilmektedir.

 ▪ Yüksek faiz oranları, işletmelerin finansman maliyetlerini artıran bir unsurdur. Bu durum, ihracatçıların üretim ve ihracat kapasitelerini kısıtlamaktadır. İhracatın rahatlaması için özellikle dış ticaretin finansmanı
için kullandırılan kaynakların düşük faiz oranlarıyla sunulması beklenmektedir.


 ▪ Faiz oranlarının yüksek olması genellikle yerel para birimine olan talebi artırmakta, bu da döviz kuru üzerinde baskı yaratmaktadır. Bu durum, üretim yapan firmaları özellikle yatırım konusunda geri adım atmaya itmekte ve ihracatçılar için de olumsuz bir ortam yaratmaktadır.


 ▪ Yüksek enflasyonun maliyetlerin artmasına neden olduğu düşünülmektedir. Bu durum, ihracatçıların rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir. Yüksek maliyetlerin uluslararası pazarda rekabet avantajını azalttığı gözlemlenmektedir.

Bakan Kacır: "Eskişehir Türkiye Yüzyılının Yıldızı Parlayan Şehirlerinden Biri Olacak” Bakan Kacır: "Eskişehir Türkiye Yüzyılının Yıldızı Parlayan Şehirlerinden Biri Olacak”


 ▪ Enflasyonun yüksek olması para biriminin değer kaybetmesine ve döviz kuru dalgalanmalarına neden olmaktadır. Döviz kuru istikrarsızlığı, ihracatçılar için belirsizlik yaratan bir durum oluşturmaktadır.


 ▪ Anket dahilinde kur – faiz – enflasyon oranlarının ihracata olası etkileri üzerine durulmuştur. Sorulara verilen cevaplar Orta Vadeli Plan’da 2024 yılıiçin öngörülen oranlara paralel şekilde ortaya çıkmıştır. Yıl sonu için enflasyon beklentisi yüzde 50’nin üzerinde, faiz beklentisi yüzde 30-40 bandında ve dolar kuru beklentisi 40-45 TL bandında olmuştur." çıktıları kamuoyu ile paylaşıldı.

Özellikle dalgalı döviz kuru, yüksek faiz ve yüksek enflasyonun Eskişehir ve Türkiye sanayisinin ihracatına olumsuz etkiler yarattığı bu çalışmayla birlikte bir kez daha ortaya koyuldu.