Dikkat Sıcaklık 40 Dereceyi Bulacak Dikkat Sıcaklık 40 Dereceyi Bulacak


Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’nin, Türkiye’nin ekonomik sürdürülebilirliğini ve mali disiplinini güçlendirmek amacıyla hazırlandığını vurgulayan Milletvekili Dönmez, açıklamasında şunları kaydetti: 
 
“Son günlerde kamuoyunda yerel yönetimlerin bazı tasarruf tedbirlerine yönelik eleştirilerini üzülerek takip ediyoruz. Bu eleştirilerin, tedbirlerin amacını ve kapsamını yanlış anlamadan kaynaklandığını düşünmekteyiz. Bu nedenle, kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına bazı önemli hususlara açıklık getirmek istiyoruz.

Öncelikle, 13 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanan "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi", ülkemizin ekonomik sürdürülebilirliğini ve mali disiplinini güçlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu tedbirler, kamu kaynaklarının daha verimli ve etkin kullanılmasını sağlamayı hedeflemektedir. 
 
Bu tedbirlerin temel amacı, kamu kaynaklarının daha verimli kullanmak ve asli hizmetlerin etkin bir şekilde devam etmesini sağlamaktır. Kamu hizmetlerinde herhangi bir aksama veya engellemeye neden olmadan, yalnızca gereksiz harcamaların önüne geçilmesi hedeflenmiştir. 
 
Bu anlamda Merkezi bütçeden belediyelere ayrılan ödeneklerde bir kısıtlamaya gidilmemiştir.

“Asli faaliyetlere engel yok”

Tasarruf tedbirlerinin hiçbir şekilde belediyelerin asli faaliyetlerini engellemediğini vurgulamak isteriz. Aksine, bu tedbirler, belediyelerimizin asli görevlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Belediye hizmetleri, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere kesintisiz bir şekilde devam etmesi gerekmektedir. Hemşehrilerimiz belediye başkanlarından mazeret değil hizmet beklemektedir. 

Tasarruf tedbirlerinin kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacağını ve bu sayede yerel yönetimlerin de asli görevlerine daha fazla kaynak ayırabileceğini belirtmek isteriz. Bu kapsamda, belediye başkanlarımızdan da aynı hassasiyeti bekliyoruz.”

Editör: EHA DDA