Verdiği soru önergelerinden birine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan gelen yanıtı da kamuoyu ile paylaşan Süllü, TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü’nde yaşananlarla ilgili iddiaları gündeme getirdi.


Milyonlarca Liralık Hırsızlığa Nasıl Göz Yumuldu?


Süllü, Eskişehir’de son aylarda TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü’nün taşeron şirket tarafından hurda bakır çalınması hırsızlık olayıyla kamuoyu gündemine geldiğini, ancak çalınanların hurda olmadığının anlaşıldığını söyledi. TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın soruşturmasında “cer motor hurda sahası” tabiri kullanılmasına karşılık taşeron şirket tarafından bakım ve onarımdan geçen cer motorlarından sökülen yaklaşık 20 ton bakırın çalındığının ortaya
çıktığını ifade eden Süllü, “personelin poşet ve çantaları aranırken, taşeron şirketlerin kamyonlarla kablo ve malzemeyi hurda gibi dışarı çıkardığı ve devletin milyonlarca lira zarara uğratılmasına göz
yumulduğu anlaşılmaktadır.” açıklamasını yaptı.


Konuyla ilgili soru önergesine yanıt verildiğini ifade eden Süllü, “Verilen cevapta hırsızlık ile anılan firmaların sözleşmelerinin feshedildiği, teminatlarının gelir kaynağı olarak kaydedildiği, adli sürecin devam ettiği belirtiliyor. Ancak, Bölge Müdürlüğü’ndeki sorumlular ile ilgili bugüne kadar bir yaptırım uygulanmadığı görülmektedir.” dedi. TÜRASAŞ Genel Müdürü ile yaptıkları görüşmede adı hırsızlığa karışan firmanın ihale yasaklısı ilan edildiğinin kendisine iletildiğini söyleyen Süllü, “Bilinen o ki; adı geçen firmanın Bölge Müdürlüğü ile sürekli ticari bağlantısı var ve ihale usulsüzlüğünde adı geçiyor.” dedi.


“Depo Sahasında Boji Karkas Kumlama Kabini Yapım İşi” İhalesinde Usulsüzlük


Bakır hırsızlığı ile anılan firmanın adının karıştığı Bölge Müdürlüğü ile ilgili ihale usulsüzlüğü konusunda bilgi ve belgelerin olduğunu belirten Süllü, “Depo Sahasında Boji Karkas Kumlama Kabini Yapım İşi” konulu belge ile Bölge Müdürlüğü’nden “Olur” alındığı, işin yaklaşık maliyetinin 313.344,36 TL olduğu, ihalenin açık ihale usulüyle olacağının ihale yetkilisi Bölge Müdür Yardımcılığınca 17 Ağustos 2022 tarihinde onaylandığı ve iki yerel gazeteye de ilan verildiğini açıkladı. Doğrudan Bölge Müdür Vekili tarafından ihale yetkilisi dışarıda bırakılarak hazırlanan yazı ile ihaleye sayılı gün kala Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri gerekçesiyle ihalenin usulsüzce iptal edildiğini ileri süren Süllü, “İhale iptalinden hemen bir gün sonra hangi mevzuata göre satın almanın yapıldığı anlaşılmayan bir şekilde “Depo Sahasında Boji Karkas Kumlama Kabini Yapım İşi”nin adı bakır hırsızlığı ile anılan firmadan ihale yetkilisi yine devre dışı bırakılarak doğrudan temin ile satın alınması, konuyu daha da şaibeli hale getirmektedir” diye konuştu.


Kamu İhale Kanunu’nun 16. maddesi ile İdari şartnamenin 15. maddesi gereği, ihalenin iptali için ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan gerekçenin gösterilmesi gerekirken ihaleye çıkıldığı tarihte zaten mevcut olan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin gerekçe gösterilmesinin ne denli kabul edilebilir iptal gerekçesi olduğu konusunun, tartışmalı olduğunu söyleyen Süllü, bu konuda Bakanlığa verdikleri soru önergesine henüz cevap gelmediği bilgisini, paylaştı.


20 adet Cer Transformatörü Temini Usulsüzlüğü


Bir diğer usulsüzlüğün, 20 adet Cer Transformatörünün temini konusunda yapıldığını belirten Süllü, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereği, yaklaşık maliyet bedelinin hesaplandığı tarih itibariyle öngörülen güncel tutar 33.494.082 TL iken bu tutarı aşan ihalelerin yönetmelik hükümleri kapsamında yapılamayacağı açıkken, yaklaşık maliyeti 2.700.000 Euro (41.747.400,38 TL) + KDV olan eşik değerin çok üstünde alım gerçekleştirildiğini söyledi. Yaklaşık maliyetin güncel tutarının 8.253.318,38 TL’yi aştığını ifade eden Süllü, Yönetim Kurulu yetkisinde olan alımın, Eskişehir Bölge
Müdür Vekili tarafından alındığını, ancak sipariş sözleşmesi yapılmadığı için, teslimat çizelgesine uymayan firmaya bir yaptırım uygulanamadığını ve gecikme cezası kesilmediğini belirtti.


Kurum İçine Sokulan Firmalar


Süllü, kurum içine sokularak çalıştırılmasının yarattığı sorunlara dikkat çekerek, Ankara merkezli Maskino İnşaat Vagon Bilgisayar Taahhüt İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin fabrika olanaklarını kullanarak Eskişehir Bölge Müdürlüğü’nün kendi elemanları tarafından yapılabilecek işleri yaptığı ve bu uygulamanın fabrika içinde ikili bir yapıya yol açtığını belirtti. Bu durumun, bölge müdürlüğü personelinin Maskino şirketi personeline işi öğretmeleri için üstleri tarafından baskı yapılmasına, kurumun elektriği, suyu ve olanaklarının bedavaya kullanılmasına neden olduğunu ileri
süren Süllü, kadrolu işçilere malzeme yok denilirken, taşeron şirket personeli için tüm koşulların sağlandığını ve aldıkları ihalelerle fabrika içinde üretim yapabildiklerini söyledi.


Personel Sorunları


Süllü, TÜLOMSAŞ’ın Ankara’ya bağlanmasından sonra yapılan personel alımının liyakate dayanmadığını, iktidar partisinin personel alımına müdahale ettiğini ve kalite kontrol şefi gibi pozisyonlara gerekli iş tecrübesine sahip olmayan kişilerin alınmasının iş barışın bozarak verim kaybına yol açtığını belirtti. Memur, kadrolu ve taşeron işçilerinin maaşlarının arasındaki maaş farklılıkları, deneyimli kadroların geri planda kalması, yemek firmalarından şikayetler, lojman bakımsızlığı gibi personelin sorunlarının dikkate alınmamasının yarattığı olumsuzluklara da dikkat çeken Süllü, Eskişehir, Sivas ve Sakarya Genel Müdürlüklerinin TÜRASAŞ bünyesine alınması sırasında 3 olan müfettiş sayısının 46’ya çıkması, personellerin bir kısım ve yetki, sorumluluk paylaşımlarında sorunlar yaşanması gibi, sorunların çalışma barışına olumsuz etkilerine değindi.

Asılsız Paylaşıma Soruşturma Asılsız Paylaşıma Soruşturma


Meclis Araştırma Komisyonu Çağrısı


CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir TÜRASAŞ Bölge Müdürlüğü’nde yaşanan ihale usulsüzlükleri, fabrika içinde taşeron şirketlerin üretim yapması ve personel sorunları gibi tüm iddiaların araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için, Araştırma önergesi verdiğini söyledi. Jale Nur Süllü, geçtiğimiz hafta Ulaştırmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent ve Eskişehir CHP milletvekilleri olarak TÜRASAŞ Genel Müdürü ziyaretlerinde endişelerini dile getirdiklerini açıkladı. İlerleyen tarihlerde, Eskişehir, Sakarya ve Sivas Bölge Müdürlüklerini de ziyaret ederek görüşmeler gerçekleştireceklerini belirten Süllü, Eskişehir’in ve Türkiye’nin geleceği açısından ilklerin tarihine sahip sanayi kuruluşunda anılan iddiaların kabul edilemez olduğunu; kurumun eski parlak günlerine dönmesi için, tüm olumsuzlukların takipçisi olacaklarını belirtti.

Editör: Buğrahan Doğangil