Kırsal kalkınma destekleri makine ekipman alımı kapsamında; yem karma ve dağıtma römorklarına, sabit yem karma makinelerine, yem ezme ve yem kırma makinelerine % 50 hibe desteği verileceği açıklandı