Maden işçileriyle bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yer altında bulunan kömürün çıkarılması gerektiğini belirtip Eskişehir'deki rezervlere de dikkat çekti. Dönmez "Yerin altında duruyor müsaade edin çıkartalım." diye konuştu.

Bartın'da maden işçileriyle bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ülke olarak yer altında bulunan kömürün çıkarılması gerektiğini belirterek Eskişehir'i andı. Bakan Dönmez; "Eskişehir'de de madencinin yanında olacaksın." dedi.

ETB'den 130 Milyonluk dev yatırım ETB'den 130 Milyonluk dev yatırım

YERİN ALTINDA DURUYOR MÜSADE EDİN ÇIKARALIM

 Bugüne kadar gazı konuşuyoruz ama kömürde de anormal yükselme oldu. Türkiye kömür rezervleri açısından son derece zengin ülkelerden birisi. Son keşiflerle birlikte yaklaşık 20 milyar ton kömürümüz var. Linyit ve taş kömür. Bunun 1,5 milyar tonu bu havzada taşkömürü ve son derece kaliteli kömürden bahsediyoruz. Ama yıllık üretimimiz 1 milyon ila 1,5 milyon ton arasında değişiyor. Bu şekilde baktığımızda burayı bin yılda bitiremezsiniz. Onun için de diyoruz ki kim üretirse üretsin üretim artsın istihdam artsın. Nitekim bizim yeni ekonomi modelimizde de yatırım, istihdam, üretim, ihracat. Burada belki ihraç edecek kadar üretmiyoruz. Çünkü zaten kaliteli kömürü ithal de ediyoruz. Yıllık 30 milyon ton kömür ithalatı yapıyoruz. Bugünkü rakamlarla baktığınızda 300-400 dolar arasında değiştiğini hesaplayacak olursak neredeyse 10 milyar dolar kömür ithalatı var. Yerin altında duruyor müsaade edin çıkartalım. Birileri buraya gelip 'Biz madenci kardeşiyiz, dostuyuz' diyecek. Başka bir yerde de kömür madeninin açılmasına engel olacak protesto olacak. Burada madencinin yanındaysan Aydın'da da Denizli'de de Eskişehir'de de madencinin yanında olacaksın. Biz o kadar zengin bir ülke değiliz. Maden ocaklarımızı kapatalım da dışarıdan kömür ithal edelim. Kaynağımız burada. İşçimiz var çalışmak istiyor. Daha fazla işçi alınmasını ben de istiyorum. Çalışıyoruz.