Eskişehirspor Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti;

Başkan: Ulaş ENTOK

Başkan Vekili: Niyazi ÇELİK

Başkan Yardımcıları: Ahmet BAŞAL – Tolga ÖRKÜP

Genel Sekreter: Yusuf ÜNAL

Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan: İhsan ALP

Teknik Asbaşkanlar: Safa ÜSTÜNBAŞ – Berkay ÇİFTER

Basın Sözcüsü: Mert ALBAYRAK

Protokol ve STK İlişkilerinden Sorumlu Asbaşkan : Cemil NAZLI

İdari ve Tesislerden Sorumlu Asbaşkanlar: Fehmi KOCADAĞ – Andaç KORKMAZ

Altyapıdan Sorumlu Asbaşkan: Eray SAYGI

Reklam ve Pazarlamadan Sorumlu Asbaşkanlar: Kasım TÜMENCİ- Caner DAYIOĞLU

Tepebaşı Sakinleri Güne Sporla Başlıyor Tepebaşı Sakinleri Güne Sporla Başlıyor

Fabrika Futbol Okullarından Sorumlu Asbaşkan : Ümit ŞAPÇI

Proje Geliştirmeden Sorumlu Asbaşkanlar: Ahmet Can AKDEMİR- Mustafa AKPINAR

Kaynak Geliştirmeden Sorumlu Asbaşkanlar : Koray ILGAZ – Kadir ÇAKIRGÖZ

Sağlık Kurullarından Sorumlu Asbaşkan : Erkan YÜCEL

TFF ve Dış İlişkiler Sorumlu Asbaşkanlar: Serkan FİDAN - Cihan EMEKSİZ

Eskişehirspor Yönetim Kurulu toplantısından aktarılan bilgilere göre toplantının diğer gündem diğer gündem maddeleri ise şu şekilde oluştu;

Toplantıda, kulübümüzün mevcut durumu hakkında geniş çaplı bir değerlendirme yapıldı. Mali, sportif ve idari açılardan kulübümüzün durumu detaylı bir şekilde tartışıldı ve mevcut projelerin ilerleme durumu hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan İhsan Alp tarafından kulübün mevcut mali yapısı anlatıldı. Kulübümüzün mali yapısının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir bir finansal plan oluşturulması konularında yapılacak çalışmalar anlatıldı ve fikir alışverişi yapıldı.

Altyapı faaliyetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için izlenebilir stratejiler ve genç yeteneklerin kulübümüze kazandırılması konuları Altyapıdan Sorumlu Asbaşkan Eray Saygı tarafından tartışmaya açıldı.

Kulübümüzün marka değerinin artırılması, sponsorluk anlaşmalarının genişletilmesi ve pazarlama faaliyetlerinin etkinleştirilmesi yönündeki planlar anlatıldı. Reklam ve Pazarlamadan Sorumlu Asbaşkanlar tarafından yıllık LED ve Loca satış planı diğer üyelere aktarıldı.

Fabrika Futbol Okullarından Sorumlu Asbaşkan Ümit Şapcı Fabrika Futbol Okullarımızın faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, eğitim kalitesinin artırılması ve yaz ve kış dönemi yıllık planlama konusunda bilgi verdi.

Kulübümüzün uzun vadeli başarısı için yenilikçi projelerin geliştirilmesi ve uygulanması, mevcut projelerin revize edilmesi ve yeni fikirlerin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Kulübümüzün gelir kaynaklarını çeşitlendirmek ve artırmak amacıyla yeni finansal modeller üzerinde yapılacak çalışmalar ve yatırım fırsatları değerlendirildi.

Editör: Buğrahan Doğangil