Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Mesajında insan haklarının yalnızca korunması değil, sürekli ileri götürülmesi ve geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Kurt; 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nün; dünyanın farklı ülkelerinde olduğu gibi, Türkiye’deki insan hakları ihlallerinin de bir kez daha gündeme taşındığı ve çözüm yollarının konuşulduğu bir gün olduğunu söyledi. Başkan Kurt mesajına şu sözlerle devam etti: “Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinde, evrensel değerler olan bireye saygı ve bireysel özgürlükler bulunuyor. Ne yazık ki ülkemiz hâlâ insan hakları ihlalleriyle gündeme gelmektedir. Ülkemiz, bu 10 Aralık’ı, 6 yaşında bir çocuğun ‘evlilik’ adı altında istismarı utancı ve derinleşen yoksulluğun gölgesinde geçirmektedir.

Geçtiğimiz günlerde gazetelerde yer alan haberlerde bir tarikat şeyhinin 6 yaşındaki kızını müridi ile evlendirerek, kız çocuğunun yıllar boyu cinsel istismara uğradığı haberleri yer aldı. Oysa Anayasamızın 41’inci maddesinde “Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları

Arslan; "Şiddetle kınıyoruz" Arslan; "Şiddetle kınıyoruz"

koruyucu tedbirleri alır.” yazmaktadır. Ancak biz hala çocuk gelin ve çocuğun cinsel istismarını tartışıyoruz. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 21’inci Maddesi’nde “Herkesin, ülkesinde kamu hizmetlerinden eşit yararlanma hakkı vardır.” diye yazmaktadır, ancak ülkemizde ne yazık ki durum bunun tam tersidir. Başta sağlık ve eğitim olmak üzere ücretsiz olarak tüm vatandaşlara eşit sunulması gereken temel haklar, ne yazık ki ‘parası olana’ sunulmaktadır. Ekonomimiz, çıkmaza girmiş; işçisinden esnafına, emeklisine toplumun büyük bir kesimi bundan etkilenmiştir. Birçok kişi bu dönemde evine ekmek götüremez duruma gelmiş durumdadır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 25’inci maddesinde “Herkesin, kendisinin ve ailesinin sağlığı ve iyi yaşaması için yeterli yaşama standartlarına hakkı vardır; bu hak, beslenme, giyim, konut, tıbbi bakım ile gerekli toplumsal hizmetleri ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ya da kendi denetiminin dışındaki koşullardan kaynaklanan başka geçimini sağlayamama durumlarında güvenlik hakkını da kapsar.” denmektedir.

Türkiye’de bir arada, kardeşçe ve eşit yaşama olanaklarımız vardır ve bunun oluşturulması için de hepimize görevler düşmektedir. İnsan hak ve özgürlüklerinin evrensel ölçütlere ulaştırılması konusunda toplumun tüm kesimlerine büyük görev düşüyor. İnsan haklarının ve temel özgürlüklerin tüm dünyada saygı gördüğü, korunduğu, güvenli ve aydınlık bir gelecek diliyorum.”