Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bilindiği üzere, Şubat ayında yaşadığımız deprem felaketi yalnızca bölge ile sınırlı değil ülke genelinde ihracat ağırlıklı olarak ekonomik ve ticari faaliyeti olumsuz etkilemiştir. Buna rağmen alınan hızlı ve etkin önlemlerle 2023 yılının ikinci çeyreğinde ekonomik aktivite hızlı bir toparlanma göstermiş ve Türkiye ekonomisi yüzde 3,8 oranında büyümüştür. Açıklanan ikinci çeyrek verileri, yıl genelinde yatırımların daha öne çıktığı bir kompozisyona işaret etmektedir. Nitekim 2023 yılının ikinci çeyreğinde sabit sermaye yatırım harcamalarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 oranında, toplam GSYH büyümesi olan yüzde 3,8’in 1,3 puan üzerinde gerçekleştiği görülmektedir. Ayrıca, söz konusu dönemler itibarıyla makine ve teçhizat yatırımları yüzde 7,4 büyüme oranıyla son 15 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam etmiştir. Böylece, 2018 yılının ilk iki çeyreğinden itibaren ilk kez gayri safi sabit sermaye harcamalarının cari GSYH içerindeki payı, iki çeyrek üst üste yüzde 30 eşiğinin üzerinde gerçekleşmiştir. 2023 yılı ikinci çeyreğinde yatırım harcamalarının toplam GSYH içerisinde payı yüzde 32,5 düzeyine yükselmiştir” ifadesini kullandı.
Yılmaz, "Başka ülkelerde böyle bir felaket gerçekleşmiş olsa ekonomi geneline çok daha ciddi etkileri olabilecekken, bu dönemde ülkemizde üretim ve hizmet ticareti hız kesmemiş, pozitif ve potansiyeline yakın bir büyüme performansı göstermiştir. Bu performansta yeni hükümet sistemimizin hızlı ve esnek karar alma yapısının yanı sıra hükümetlerimiz döneminde oluşturduğumuz kabiliyet ve kurumsal kapasite etkili olmuş, depremin etkilerinin hızla azaltılmasını ve ekonomimizi süratli bir biçimde toparlanmasını sağlamıştır.
2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 olarak gerçekleşen GSYH artışı, hükümetimizin izlediği dezenflasyonist politikalarla uyumlu bir şekilde gerçekleşmiştir.
Yılın ikinci yarısında da bir taraftan enflasyonla mücadele politikalarımız devam ederken diğer taraftan, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı bir yaklaşımla büyümenin kalitesini destekleyici tedbirleri almaya devam edeceğiz” dedi.