Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Uzman Eller Projesi" ile kırsal alanda yaşayan ve yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun olan genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak; bitkisel üretim, hayvancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin eğitimli kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek, tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak, ülkemize kırsal alanda tarımsal üretim yapan işletmelere örnek, kendi işini yapabilen ve istihdam imkânı ortaya koyabilen sürdürülebilir gelir getirici yatırımlar kazandırmak amacıyla yürütülen projede hibe tutarı 250.000 TL'ye çıkarıldı.

Proje kapsamında söz konusu bölüm mezunu ve projesi hibe almaya hak kazanan Eskişehirli 18 yatırımcı ile sözleşme imzalandı.

Küpeli: Vizyoner Bir İş Çıkarılmış Küpeli: Vizyoner Bir İş Çıkarılmış

Proje kapsamında Eskişehir, Tepebaşı İlçesi, Bektaşpınarı Mahallesinden Veteriner Fakültesi mezunu olan Veteriner Hekim yatırımcı 52 Kovan Arı, Bal Süzme Makinesi, Bal Isıtma ve Dinlendirme Kazanı, Sır Alma Tezgâhı, Sağım Çadırı ve diğer arıcılık ekipmanlarını teslim aldı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerinin yerinde kontrolleri yapılarak yetiştiricilik konusunda bilgilendirmeler yapıldı ve hibe ödemesi için gerekli çalışmalar tamamlandı.

Projelerde gerekli şartları tamamlayan yatırımcıların yerinde kontrolleri yapılarak  hibe ödemeleri gerçekleştirilecektir.